Přesuny studentů na cvičeních ze Statiky I

Datum: 02.03.2009
Přesuny studentů mezi jednotlivými cvičeními ze Statiky I nejsou povoleny. Student musí navštěvovat to cvičení, ve kterém je zapsán v KOSu.

Přesuny studentů mezi jednotlivými cvičeními ze Statiky I nejsou povoleny. Student musí navštěvovat to cvičení, ve kterém je zapsán v KOSu.