Dg II - Odevzdávání 1. úkolu - fotogrammetrie

Datum: 14.03.2009
Upřesnění pokynů pro odevzdávání elektronických verzí první domácí práce z Dg II.

Názvy souborů musí obsahovat vaše přímení a označení části úkolu. Např.: prijmeni_fot1.pdf, prijmeni_fot2.pdf, prijmeni_fot3.pdf, prijmeni_fotogrammetrie.dwg.

Ujistěte se, že rekonstruovaná fotografie je vložena přímo v DWG souboru - ne jako link na externí soubor. Lze toho dosáhnout např. vložením přes schránku Windows (Ctrl+C - Ctrl+V). Alternativou je odevzdání balíčku ZIP, ve kterém bude zabalen DWG soubor i fotografie.