Deskriptivní geometrie a Architektura

obrázek

Geometrie v architektuře prezentovaná na studentských pracích.

Plochy stavební praxe, osvětlení, klenby a kružby.