Přesun přednášky ST1

Datum: 2.3.2010 - 8.3.2010
Dne 8.3.2010 bude přednáška ze Statiky I posunuta z 12:30 na 14:15. Místnost S266 zůstává.

Dne 8.3.2010 bude přednáška ze Statiky I (522ST1) posunuta z 12:30 na 14:15. Místnost S266 zůstává. Z toho důvodu také odpadají 8.3. konzultační hodiny. Přednáška z Obytných budov (518NS2) se koná ve 12:30.