Přesuny ve cvičeních z M a DgII

Datum: 18.02.2009
Přesuny studentů mezi jednotlivými cvičeními z Matematiky a Deskritvní geometrie II nejsou povoleny. Student musí navštěvovat to cvičení, ve kterém je zapsán v KOSu.

Přesuny studentů mezi jednotlivými cvičeními z Matematiky a Deskritvní geometrie II nejsou povoleny. Student musí navštěvovat to cvičení, ve kterém je zapsán v KOSu.