Konzultace v ateliérech zimní semestr 2018/2019

Datum: 01.10.2018

Konzultace v ateliérech zimní semestr 2018/2019

Ústav

Ateliér

Konzultant nosných konstrukcí, č.dveří, e-mail

15 114

Girsa, Hrůša

doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 508

martin.pospisil@fa.cvut.cz

15 115

Soukenka

doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 508

martin.pospisil@fa.cvut.cz

15 116

Florián, Achten-Pavlíček, Votický

doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 508

martin.pospisil@fa.cvut.cz

15 118

Císler, Fořtl, Kohout-Tichý, Koucký, Navrátil, Redčenkov, Šestáková, Burian

doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 508

martin.pospisil@fa.cvut.cz

15 119

Jehlík, Kolařík, Klokočka

doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 508

martin.pospisil@fa.cvut.cz

15 119

Kuzemenský, Plicka

Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D. 508

miroslav.vokac@cvut.cz

15 120

Sitta

doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 508

martin.pospisil@fa.cvut.cz

15 121

Maier, Hanson

doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 508

martin.pospisil@fa.cvut.cz

15 127

Cikán, Hradečný, Lampa, Novotný-Koňata-Zmek, Rothbauer, Stempel-Beneš, Šrámková

Ing. Miloslav Smutek, Ph.D. 512

miloslav.smutek@recoc.cz

15 128

Hlaváček-Čeněk, Mádr-Malošíková, Kordovský-Vrbata, Seho, Zavřel-Ščudla

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. 511

lorenz@fa.cvut.cz

15 129

Lábus, Hájek, Krátký, Kraus-Čančík, Sedlák, Suske

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. 511

lorenz@fa.cvut.cz

Rámcové zadání BP (PDF 410 kB)