Konzultace v ateliérech zimní semestr 2017/2018

Datum: 20.9.2017

Konzultace v ateliérech zimní semestr 2017/2018

Ústav

Ateliér

Konzultant nosných konstrukcí, č.dveří, e-mail

15 114

Girsa, Hrůša

doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 508  martin.pospisil@fa.cvut.cz

15 115

Soukenka

doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 508  martin.pospisil@fa.cvut.cz

15 116

Florián, Achten-Pavlíček, Votický

doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 508  martin.pospisil@fa.cvut.cz

15 118

Císler, Fořtl, Kohout-Tichý, Koucký, Navrátil, Redčenkov, Šestáková, Burian

doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 508  martin.pospisil@fa.cvut.cz

15 119

Jehlík, Kolařík, Klokočka

doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 508  martin.pospisil@fa.cvut.cz

15 119

Kuzemenský, Plicka

Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D. 508  miroslav.vokac@cvut.cz

15 120

Sitta

doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 508    martin.pospisil@fa.cvut.cz

15 121

Maier, Hanson

doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 508    martin.pospisil@fa.cvut.cz

15 127

Cikán, Hradečný, Lampa, Novotný-Koňata-Zmek, Rothbauer, Stempel-Beneš, Šrámková

Ing. Miroslav Smutek, Ph.D. 512     miloslav.smutek@recoc.cz

15 128

Hlaváček-Čeněk, Mádr-Malošíková, Kordovský-Vrbata, Seho, Zavřel-Ščudla

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. 511  lorenz@fa.cvut.cz

15 129

Lábus, Hájek, Krátký, Kraus-Čančík, Sedlák, Suske

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. 511   lorenz@fa.cvut.cz

Rámcové zadání BP (PDF  410 kB)