Aplikovaný výzkum v oblasti nosných konstrukcí

- Hodnocení bezpečnosti a životnosti staveb industriálního dědictví (grant NAKI DF12P01OVV040, 2012-2015, Kloknerův ústav, hlavní řešitel projektu: prof. Dr. Ing. Milan Holický, DrSc.)

- Optimalizace sledování a hodnocení informací o památkových stavbách (grant NAKI DG16P02M050, 2016-2019, Kloknerův ústav ČVUT v Praze, hlavní řešitel projektu: prof. Dr. Ing. Milan Holický, DrSc.)

Vývoj a výzkum materiálů, postupů a technologií pro restaurování, konzervaci a zpevňování historických zděných konstrukcí a povrchů a systémů preventivní ochrany historických a památkově chráněných objektů ohrožených antropogenními přírodními riziky (grant NAKI DG16P02M055, 2016-2020, Fakulta stavební ČVUT v Praze, hlavní řešitel projektu: prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Dr.h.c.)

- Technická standardizace (TNK - Technická normalizační komise)

TNK pro zděné konstrukce: doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

TNK pro dřevěné konstrukce: doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.