Bodový systém v Dg I

Pravidla pro přidělování bodů a získání kl. z. v předmětu Deskriptivní geometrie I v zimním semestru a.r. 2014/15

Body lze získat za:

  • Rysy –celkem nejvýše 4 body
    • Rys č. 1 – Zobrazení objektu v PA nebo KP zadaného v MP – 2 body
    • Rys č. 2 – Zrcadlení v LP – 2 body
  • Zápočtový test – nejvýše 6 bodů

Řádné získání zápočtu

Počet bodů rozhodující pro udělení zápočtu bude stanoven jako součet bodů získaných za rysy a za zápočtový test (s přesností na ¼ bodu). Pro udělení zápočtu je nutné získat alespoň 5 bodů.

Klasifikační stupeň

Klasifikační stupeň bude stanoven podle tabulky:

počet bodů získaných za rysy a zápočtový test 0 – 2,5 2,75 – 4,75 5 – 6,5 6,75 – 7,25 7,5 – 8,5 8,75 – 9,25 9,5 – 10
klasifikační stupeň F možnost zúčastnit
se opravného testu
E D C B A
slovní vyjádření nedostatečně dostatečně uspokojivě dobře velmi dobře výborně

 

Opravné získání zápočtu

Ve zkouškovém období se bude konat opravný termín zápočtového testu. Podmínky pro účast na opravném zápočtovém testu jsou:

  • účast na řádném termínu zápočtového testu,
  • získání více než 2,5 bodu za rysy a zápočtový test v řádném termínu.

Rysy nelze opravovat.

Počet bodů rozhodující pro udělení zápočtu v opravném termínu bude stanoven jako součet bodů získaných za rysy a za opravný zápočtový test. Pro udělení zápočtu v opravném termínu je nutno získat alespoň 5 bodů. V opravném termínu lze udělit zápočet pouze s hodnocením E.