Bodový systém v Dg II v letním semestru a. r. 2014/15

Přidělované body:

 • 3 body za rys č. 1 – Osvětlení,
 • 3 body za rys č. 2 – Plochy,
 • 4 body za semestrální práci.

Řádné získání zápočtu

 • Počet bodů rozhodující pro udělení zápočtu bude stanoven jako součet bodů získaných za rysy a za semestrální práci (s přesností na 1/4 bodu).
 • Rysy lze opravovat pouze za podmínek uvedených níže.
 • Semestrální práce lze opravovat pouze před termínem odevzdání.
 • Pro udělení zápočtu je nutno získat alespoň 5 bodů.

Klasifikace

Klasifikační stupeň bude stanoven podle tabulky:

počet získaných bodů 0 – 3,25 3,5 – 4,75 5 – 5,75 6 – 6,75 7 – 7,75 8 – 8,75 9 – 10
klasifikační stupeň F Možnost opravit
jeden z rysů.
E D C B A
slovní vyjádření nedostatečně dostatečně uspokojivě dobře velmi dobře výborně

Opravné získání zápočtu

Pokud student(ka) nezíská dostatečný počet bodů k řádnému udělení zápočtu, může (za splnění následujících podmínek) opravit ten z rysů, který byl původně hodnocen hůře.

Podmínky pro možnost opravit jeden z rysů:

 • Účast na obou rysech.
 • Včasné odevzdání semestrální práce odpovídající zadání.
 • Zisk alespoň 4 bodů z rysů a semestrální práce (viz klasifikační tabulka).

Podmínky pro opravné získání zápočtu:

 • Počet bodů rozhodující pro udělení zápočtu v opravném termínu bude stanoven jako součet bodů získaných za neopravovaný rys, opravovaný rys a za semestrální práci zaokrouhlený na nejbližší nižší půlbod.
 • Pro udělení zápočtu v opravném termínu je nutno získat alespoň 5 bodů.
 • V opravném termínu lze udělit zápočet pouze s hodnocením E.