Bodový systém v Matematice I v zimním semestru a. r. 2014/15

Zápočet

Body za průběžné testy

  • 1. průběžný test - Limity, průběh funkce (nejvýše 8 bodů)
  • 2. průběžný test - Křivky (nejvýše 8 bodů)
  • 3. průběžný test - Plochy (nejvýše 12 bodů)

Získání zápočtu

Podmínkou pro získání zápočtu je 75% docházka, tj. účast na alespoň 11 cvičeních.

Zkouška

Zkouška probíhá písemně formou zkouškového testu, za který lze získat nejvýše 20 bodů. Test obsahuje látklu celého semestru. Pro klasifikaci zkoušky je rozhodující součet bodů získaných ve zkouškovém testu a bodů z průběžných testů nad hranicí 20 bodů.

Klasifikace

Klasifikační stupeň bude stanoven podle tabulky:

součet bodů získaných
ve zkouškovém testu
a bodů z průběžných testů
nad hranicí 20
18 a více 17,5 – 16 15,5 – 14 13,5 – 12 11,5 – 10 9,5 a méně
klasifikační stupeň   A B C D E F
slovní vyjádření výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně