Deskriptivní geometrie I

Rozvrh (ZS 2014/15)
ikona_rozvrhy

Cílem předmětu je poskytnout základní teoretické znalosti z oblasti zobrazovacích metod, teorie osvětlení a teorie ploch stavebně-inženýrské praxe. Důraz při výuce je kladen nejen na rozvíjení prostorové představivosti studentů, ale i na kvalitní grafický projev. Získané vědomosti studenti uplatní zejména v ateliérech a při počítačovém navrhování v CADu. Cvičení probíhá tradiční formou.

Kód: 521DG1
Semestr: 1
Program: B
Rozsah: 2-2
Kredity: 4
Hodnocení: klz
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

1.15. 9. 2014
Úvod do studia, zobrazení v rovině, afinita, ornament
Značení (PDF  47,4 kB)
2.22. 9. 2014
Kuželosečky - základní konstrukce a ohniskové vlastnosti
3.29. 9. 2014
Promítání a jeho klasifikace, zobrazení krychle s podstavou v půdorysně
4.6. 10. 2014
Polohové úlohy v MP a VP
5.13. 10. 2014
Metrické úlohy - skutečná velikost úsečky, otočení roviny
6.20. 10. 2014
Obraz kružnice a kulové plochy
7.27. 10. 2014
Pravoúhlá axonometrie
8.3. 11. 2014
Kosoúhlé promítání
9.10. 11. 2014
Řezy těles
10.17. 11. 2014
Státní svátek
11.24. 11. 2014
Lineární perspektiva, úběžníky, stopníky, vhodná volba perspektivy
12.1. 12. 2014
LP – obraz kružnice
13.8. 12. 2014
LP – zrcadlení
14.15. 12. 2014
Fotogrammetrie

Doporučená literatura a podklady

 • Pomykalová E.: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus 2010 (odkaz)
 • Drs L.: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus (odkaz)
 • Musálková B.: Deskriptivní geometrie pro SPŠ stavební, Sobotáles
 • Urban A. : Deskriptivní geometrie I (odkaz)
 • Piska R., Medek V.: Deskriptivní geometrie I (odkaz)
 • Drábek K., Harant F., Setzer O.: Deskriptivní geometrie I (odkaz)
 • Černý J., Kočandrlová M.: Konstruktivní geometrie (skripta ČVUT odkaz)

Přednášející

Cvičení/Semináře

1.Elipsa - bodová konstrukce, proužková konstrukce, tečna
2.Parabola, hyperbola
3.Afinita - obraz pětiúhelníka, obraz kružnice, elipsy (Rytzova konstrukce)
4.Zobrazení objektu zadaného v MP ve VP
5.Polohové úlohy v MP i VP (průsečík přímky s rovinou, průsečnice rovin, ...)
6.Polohové úlohy pokračování, skutečná velikost úsečky v MP
7.Otočení roviny, zobrazení kružnice v MP
8.Zobrazení objektu v pravoúhlé axonometrii
9.Zobrazení objektu v kosoúhlém promítání
10.Rys Zobrazení objektu v PA nebo KP zadaného v MP
11.Lineární perspektiva, síť pro interiér, zobrazení schodiště
12.Lineární perspektiva, síť pro exteriér, zobrazení kružnice
13.Zrcadlení v lineární perspektivě
14.Rys Zrcadlení v LP

Poznámka ke cvičením

Podklady ke cvičením jsou zvřejněny na stráknách jednotlivých cvičících.

Doporučená literatura a podklady

Podmínky udělení zápočtu

K získání klasifikovaného zápočtu z předmětu DGI je třeba splnit všechny podmínky určené v "požadavcích". Domácí práce a písemné testy budou bodově ohodnoceny. Přesná pravidla hodnocení a klasifikace najdete v dokumentu "Bodový systém v DGI".

Cvičící


Rysy

Termíny

Hodnocení

 • 1 bod - správnost řešení a přesnost konstrukcí
 • 1 bod - zpracování (úhlednost, čistota, plynulost a návaznost čar, ...)


Zápočtový test

Obsah testu

Zápočtový test bude sestaven z příkladů:

 • řez tělesa (2 b.) - předtištěné zadání, MP, VP, KP, PA
 • fotogrammetrie (2 b.)
 • základní úlohy (1 b. + 1 b.) - dvě dílčí základní úlohy (typu průsečík přímky s rovinou, průsečnice rovin, základní metrické úlohy, otáčení, úběžníky, redukce ...), typově se bude jednat o úlohy z elektronických skript

Vzorová zadání zápočtového testu

Termíny testů

Na jednotlivé termíny bude možno se přihlásit v KOSu, kde budou vypsány jako jednorázové akce. Student(ka), který(á) bude přihlášen(a) na více než jednom termínu testu, bude vyškrtnut(a) ze všech!

 • 14. 1. 2015 (středa), 9.00 – 11.00, učebny 112+113
 • 28. 1. 2015 (středa), 9.00 – 11.00, učebny 112+113, 401
 • 28. 1. 2015 (středa), 11.30 – 13.30, učebny 112+113
 • 4. 2. 2015 (středa), 9.00 – 11.00, učebny 112+113
 • 4. 2. 2015 (středa), 11.30 – 13.30, učebny 112+113, 401
 • 6. 2. 2015 (pátek), 11.30 – 13.30, učebny 112+113

Termíny opravných testů

Na jednotlivé termíny bude možno se přihlásit v KOSu, kde budou vypsány jako jednorázové akce. Student(ka), který(á) bude přihlášen(a) na více než jednom termínu testu, bude vyškrtnut(a) ze všech!

 • 11. 2. 2015 (středa), 9.00 – 11.00, učebny 112+113