Deskriptivní geometrie I

Rozvrh
ikona_rozvrhy

Cílem předmětu je poskytnout základní teoretické znalosti z oblasti zobrazovacích metod, teorie osvětlení a teorie ploch stavebně-inženýrské praxe. Důraz při výuce je kladen nejen na rozvíjení prostorové představivosti studentů, ale i na kvalitní grafický projev. Získané vědomosti studenti uplatní zejména v ateliérech a při počítačovém navrhování v CADu. Cvičení probíhá tradiční formou.

Kód: 521DG1
Semestr: 1
Program: BAK_AU
Rozsah: 2-2
Kredity: 4
Hodnocení: klz
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

1.2. 10. 2017
Úvod do studia, zobrazení v rovině, afinita
Značení (PDF  47,4 kB)
2.9. 10. 2017
Kuželosečky - základní konstrukce a ohniskové vlastnosti
P2 Kuželosečky (PDF  62,7 kB)
3.16. 10. 2017
Promítání a jeho klasifikace, topografické plochy
P3 Promítání (PDF  114 kB)
4.23. 10. 2017
Polohové úlohy v MP a VP
P4 Polohové úlohy (PDF  203 kB)
5.30. 10. 2017
Metrické úlohy v prostoru
P5 Metrické úlohy (PDF  329 kB)
6.6. 11. 2017
Obraz kružnice a kulové plochy
7.13. 11. 2017
Pravoúhlá axonometrie
8.20. 11. 2017
Kosoúhlé promítání
9.27. 11. 2017
přednáška odpadá
10.4. 12. 2017
Lineární perspektiva
11.11. 12. 2017
Fotogrammetrie
P11 Fotogrammetrie (PDF  51,7 kB)
12.18. 12. 2017
Řezy těles
P12 Řezy (PDF  149 kB)

Doporučená literatura a podklady

 • Pomykalová E.: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus 2010 (odkaz)
 • Drs L.: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus (odkaz)
 • Musálková B.: Deskriptivní geometrie pro SPŠ stavební, Sobotáles
 • Urban A. : Deskriptivní geometrie I (odkaz)
 • Piska R., Medek V.: Deskriptivní geometrie I (odkaz)
 • Drábek K., Harant F., Setzer O.: Deskriptivní geometrie I (odkaz)
 • Černý J., Kočandrlová M.: Konstruktivní geometrie (skripta ČVUT odkaz)

Přednášející

Cvičení/Semináře

1.Konstrukce pětiúhelníku, bodová konstrukce elipsy, afinita
2.Elipsa, parabola, hyperbola (bodové kce a tečny)
C2 Kuželosečky (PDF  75,6 kB)
3.Afinita - obraz pětiúhelníka, kružnice, elipsy v afinitě (Rytzova konstrukce)
C3 Afinita (PDF  4,3 kB)
4.Zobrazení objektu zadaného v MP ve VP
C4 Objekt ve VP (PDF  38,2 kB)
5.Polohové úlohy v MP i VP (průsečík přímky s rovinou, průsečnice rovin, ...)
C5 MP polohové úlohy (PDF  13,1 kB)
6.Polohové úlohy pokračování, skutečná velikost úsečky v MP
7.Zobrazení objektu v pravoúhlé axonometrii
8.Zobrazení objektu v kosoúhlém promítání
C8 Zrcadlení (PDF  9,1 kB)
9.Rys Zobrazení objektu v PA, KP, VP zadaného v MP
10.Lineární perspektiva, síť pro interiér, zobrazení schodiště
11.Lineární perspektiva, síť pro exteriér, zobrazení kružnice
C11 Kružnice v LP (PDF  59,1 kB)
12.Zrcadlení v lineární perspektivě
C12 Zrcadlení (PDF  16,6 kB)
13.Rys Zrcadlení v LP

Doporučená literatura a podklady

Podmínky udělení zápočtu

Požadavky pro získání zápočtu jsou uvedeny na samostatné stránce.

Cvičící


Rysy

V průběhu semestru a na začátku zkouškového období se píší dva rysy, jejichž bodové hodnocení je součástí závěrečného hodnocení předmětu (viz pořadavky pro získání kl. z.).

Ke každému rysu bude s dostatečným předstihem zveřejněna sada příkladů. Ve vyhrazeném čase pak student(ka) dostane ve škole zadán jeden z těchto příkladů.

Zadání příkladů

Termíny

 • 1. rys – na 9. cvičení
 • 2. rys – na posledním cvičení (v týdnu 2. 1. – 5. 1. 2018)

Hodnocení

 • 1 bod - správnost řešení a přesnost konstrukcí
 • 1 bod - zpracování (úhlednost, čistota, plynulost a návaznost čar, ...)


Zápočtový test

Obsah testu

Zápočtový test bude sestaven z příkladů:

 • řez tělesa (2 b.) - předtištěné zadání, MP, VP, KP, PA
 • fotogrammetrie (2 b.)
 • základní úlohy (1 b. + 1 b.) - dvě dílčí základní úlohy (typu průsečík přímky s rovinou, průsečnice rovin, základní metrické úlohy, otáčení, úběžníky, redukce ...), typově se bude jednat o úlohy z elektronických skript

Vzorová zadání zápočtového testu

Termíny testů

Na jednotlivé termíny bude možno se přihlásit v KOSu. Student(ka), který(á) bude přihlášen(a) na více než jednom termínu testu, bude vyškrtnut(a) ze všech!

 • 18. 1. 2018 (čtvrtek), 13.00–15.00, učebna 112+113
 • 23. 1. 2018 (úterý), 14.00–16.00, učebna 112+113
 • 24. 1. 2018 (středa), 9.00–11.00, učebna 112+113
 • 29. 1. 2018 (pondělí), 15.15–17.15, učebna 112+113
 • 30. 1. 2018 (úterý), 14.00–16.00, učebna 112+113
 • 5. 2. 2018 (pondělí), 14.00–16.00, učebna 112+113
 • 6. 2. 2018 (úterý), 14.00–16.00, učebna 112+113