Deskriptivní geometrie I

Rozvrh (ZS 2013/14)
ikona_rozvrhy

Cílem předmětu je poskytnout základní teoretické znalosti z oblasti zobrazovacích metod, teorie osvětlení a teorie ploch stavebně-inženýrské praxe. Důraz při výuce je kladen nejen na rozvíjení prostorové představivosti studentů, ale i na kvalitní grafický projev. Získané vědomosti studenti uplatní zejména v ateliérech a při počítačovém navrhování v CADu. Cvičení probíhá tradiční formou.

Kód: 521DG1
Semestr: 1
Program: B
Rozsah: 2-2
Kredity: 4
Hodnocení: klz
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

1.23. 9. 2013
Úvod do studia, zobrazení v rovině, afinita, ornament
2.30. 9. 2013
Kuželosečky - základní konstrukce a ohniskové vlastnosti
3.7. 10. 2013
Promítání a jeho klasifikace, zobrazení krychle s podstavou v půdorysně
4.14. 10. 2013
Polohové úlohy v MP a VP
5.21. 10. 2013
Metrické úlohy - skutečná velikost úsečky, otočení roviny
6.28. 10. 2013
Státní svátek
7.4. 11. 2013
Obraz kružnice a kulové plochy
8.11. 11. 2013
Pravoúhlá axonometrie
9.18. 11. 2013
Kosoúhlé promítání
10.25. 11. 2013
Řezy těles
11.2. 12. 2013
Lineární perspektiva, úběžníky, stopníky, vhodná volba perspektivy
12.9. 12. 2013
LP – obraz kružnice
13.16. 12. 2013
Fotogrammetrie

Doporučená literatura a podklady

 • Pomykalová E.: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus 2010 (odkaz)
 • Drs L.: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus (odkaz)
 • Musálková B.: Deskriptivní geometrie pro SPŠ stavební, Sobotáles
 • Urban A. : Deskriptivní geometrie I (odkaz)
 • Piska R., Medek V.: Deskriptivní geometrie I (odkaz)
 • Drábek K., Harant F., Setzer O.: Deskriptivní geometrie I (odkaz)
 • Černý J., Kočandrlová M.: Konstruktivní geometrie (skripta ČVUT odkaz)

Přednášející

Cvičení

1.Elipsa - bodová konstrukce, proužková konstrukce, tečna
2.Parabola, hyperbola
3.Afinita - obraz pětiúhelníka, obraz kružnice, elipsy (Rytzova konstrukce)
4.Zobrazení objektu zadaného v MP ve VP
5.Polohové úlohy v MP i VP (průsečík přímky s rovinou, průsečnice rovin, ...)
6.Polohové úlohy pokračování, skutečná velikost úsečky v MP
7.Otočení roviny, zobrazení kružnice v MP
8.Zobrazení objektu v pravoúhlé axonometrii
9.Zobrazení objektu v kosoúhlém promítání
10.Rys Zobrazení objektu v PA nebo KP zadaného v MP
11.Lineární perspektiva, síť pro interiér, zobrazení schodiště
12.Lineární perspektiva, síť pro exteriér, zobrazení kružnice
13.Zrcadlení v lineární perspektivě

Poznámka ke cvičením

Podklady ke cvičením jsou zvřejněny na stráknách jednotlivých cvičících.

Doporučená literatura a podklady

Podmínky udělení zápočtu

K získání klasifikovaného zápočtu z předmětu DGI je třeba splnit všechny podmínky určené v "požadavcích". Domácí práce a písemné testy budou bodově ohodnoceny. Přesná pravidla hodnocení a klasifikace najdete v dokumentu "Bodový systém v DGI".

Cvičící


Rysy

Termíny

 • 2. rys – mimo cvičení
  Zadání příkladů k druhému rysu (12. 12. 2013, kompletní sada příkladů)

  Termíny 2. rysů

  Termíny jsou vypsány v KOSu jako jednorázové akce. Student(ka), který(á) bude přihlášen(a) na více než jednom termínu rysu, bude vyškrtnut(a) ze všech!
  • 19. 12. 2013 (čtvrtek), 9.45 – 11.15, učebna 112+113
  • 3. 1. 2014 (pátek), 10.00 – 11.30, učebna 112+113
  • 3. 1. 2014 (pátek), 13.30 – 15.00, učebna 112+113
  • 7. 1. 2014 (úterý), 10.00 – 11.30, učebna 112+113
  • 8. 1. 2014 (středa), 10.00 – 11.30, učebna 112+113
  • 14. 1. 2014 (úterý), 13.30 – 15.00, učebna 112+113
  • 15. 1. 2014 (středa), 9.00 – 10.30, učebna 112+113
  • 15. 1. 2014 (středa), 13.30 – 15.00, učebna 112+113

Hodnocení

 • 1 bod - správnost řešení a přesnost konstrukcí
 • 1 bod - zpracování (úhlednost, čistota, plynulost a návaznost čar, ...)


Zápočtový test

Obsah testu

Zápočtový test bude sestaven z příkladů:

 • řez tělesa (2 b.) - předtištěné zadání, MP, VP, KP, PA
 • fotogrammetrie (2 b.)
 • základní úlohy (1 b. + 1 b.) - dvě dílčí základní úlohy (typu průsečík přímky s rovinou, průsečnice rovin, základní metrické úlohy, otáčení, úběžníky, redukce ...), typově se bude jednat o úlohy z elektronických skript

Vzorová zadání zápočtového testu

Termíny testů

Na jednotlivé termíny bude možno se přihlásit v KOSu, kde budou vypsány jako jednorázové akce. Student(ka), který(á) bude přihlášen(a) na více než jednom termínu testu, bude vyškrtnut(a) ze všech!

 • 20. 1. 2014 (pondělí), 13.00 – 15.00, učebny 112+113, 401, 402
 • 20. 1. 2014 (pondělí), 15.30 – 17.30, učebny 112+113, 401
 • 27. 1. 2014 (pondělí), 9.30 – 11.30, učebny 112+113, 401
 • 27. 1. 2014 (pondělí), 13.00 – 15.00, učebny 112+113, 401, 402

Termíny opravných testů

Na jednotlivé termíny bude možno se přihlásit v KOSu, kde budou vypsány jako jednorázové akce. Student(ka), který(á) bude přihlášen(a) na více než jednom termínu testu, bude vyškrtnut(a) ze všech!

 • 3. 2. 2014 (pondělí), 13.00 – 15.00, učebna 112+113
 • 5. 2. 2014 (středa), 9.00 – 11.00, učebna 112+113
 • 10.  2. 2014 (pondělí), 13.00 – 15.00, učebna 112+113