Deskriptivní geometrie I

Rozvrh
ikona_rozvrhy

Cílem předmětu je poskytnout základní teoretické znalosti z oblasti zobrazovacích metod, teorie osvětlení a teorie ploch stavebně-inženýrské praxe. Důraz při výuce je kladen nejen na rozvíjení prostorové představivosti studentů, ale i na kvalitní grafický projev. Získané vědomosti studenti uplatní zejména v ateliérech a při počítačovém navrhování v CADu. Cvičení probíhá tradiční formou.

Kód: 521DG1
Semestr: 1
Program: B
Rozsah: 2-2
Kredity: 4
Hodnocení: klz
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

1.5. 10. 2015
Úvod do studia, topografické plochy
Značení (PDF  47,4 kB)
P1 Topografické plochy (PDF  110 kB)
2.12. 10. 2015
Kuželosečky - základní konstrukce a ohniskové vlastnosti
P2 Kuželosečky (PDF  52,2 kB)
3.19. 10. 2015
Promítání a jeho klasifikace, zobrazení krychle s podstavou v půdorysně
P3 Promítání (PDF  145 kB)
4.26. 10. 2015
Polohové úlohy v MP a VP
P4 Polohové úlohy (PDF  221 kB)
5.2. 11. 2015
Metrické úlohy - skutečná velikost úsečky, otočení roviny
P5 Metrické úlohy (PDF  281 kB)
6.9. 11. 2015
Obraz kružnice a kulové plochy
7.16. 11. 2015
Pravoúhlá axonometrie
8.23. 11. 2015
Kosoúhlé promítání
9.30. 11. 2015
Řezy těles
P9 Řezy těles (PDF  149 kB)
10.7. 12. 2015
Lineární perspektiva, úběžníky, stopníky, vhodná volba perspektivy
11.14. 12. 2015
LP – obraz kružnice
12.4. 1. 2016
Fotogrammetrie
P12 Fotogrammetrie (PDF  43,4 kB)

Doporučená literatura a podklady

 • Pomykalová E.: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus 2010 (odkaz)
 • Drs L.: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus (odkaz)
 • Musálková B.: Deskriptivní geometrie pro SPŠ stavební, Sobotáles
 • Urban A. : Deskriptivní geometrie I (odkaz)
 • Piska R., Medek V.: Deskriptivní geometrie I (odkaz)
 • Drábek K., Harant F., Setzer O.: Deskriptivní geometrie I (odkaz)
 • Černý J., Kočandrlová M.: Konstruktivní geometrie (skripta ČVUT odkaz)

Přednášející

Cvičení/Semináře

1.Elipsa - bodová konstrukce, proužková konstrukce, tečna
2.Parabola, hyperbola
3.Afinita - definice, obraz pětiúhelníka, obraz kružnice, elipsy (Rytzova konstrukce)
4.Zobrazení objektu zadaného v MP ve VP
5.Polohové úlohy v MP i VP (průsečík přímky s rovinou, průsečnice rovin, ...)
6.Polohové úlohy pokračování, skutečná velikost úsečky v MP
7.Zobrazení objektu v pravoúhlé axonometrii
8.Zobrazení objektu v kosoúhlém promítání
9.Rys Zobrazení objektu v PA nebo KP zadaného v MP
10.Lineární perspektiva, síť pro interiér, zobrazení schodiště
C10 LP základy (PDF  15,7 kB)
11.Lineární perspektiva, síť pro exteriér, zobrazení kružnice
C11 LP kružnice (PDF  59,1 kB)
12.Zrcadlení v lineární perspektivě
13.Rys Zrcadlení v LP

Poznámka ke cvičením

Přehled cvičení - posuny kvůli státním svátkům a změnám rozvrhu.

Doporučená literatura a podklady

Podmínky udělení zápočtu

Požadavky pro získání zápočtu jsou uvedeny na samostatné stránce.

Cvičící


Rysy

V průběhu semestru a na začátku zkouškového období se píší dva rysy, jejichž bodové hodnocení je součástí závěrečného hodnocení předmětu (viz pořadavky pro získání kl. z.).

Ke každému rysu bude s dostatečným předstihem zveřejněna sada příkladů. Ve vyhrazeném čase pak student(ka) dostane ve škole zadán jeden z těchto příkladů.

Termíny

Hodnocení

 • 1 bod - správnost řešení a přesnost konstrukcí
 • 1 bod - zpracování (úhlednost, čistota, plynulost a návaznost čar, ...)


Zápočtový test

Obsah testu

Zápočtový test bude sestaven z příkladů:

 • řez tělesa (2 b.) - předtištěné zadání, MP, VP, KP, PA
 • fotogrammetrie (2 b.)
 • základní úlohy (1 b. + 1 b.) - dvě dílčí základní úlohy (typu průsečík přímky s rovinou, průsečnice rovin, základní metrické úlohy, otáčení, úběžníky, redukce ...), typově se bude jednat o úlohy z elektronických skript

Vzorová zadání zápočtového testu

Termíny testů

Na jednotlivé termíny bude možno se přihlásit v KOSu, kde budou vypsány jako jednorázové akce. Student(ka), který(á) bude přihlášen(a) na více než jednom termínu testu, bude vyškrtnut(a) ze všech!