Deskriptivní geometrie II

Rozvrh
ikona_rozvrhy

Cílem předmětu je poskytnout základní teoretické znalosti z oblasti zobrazovacích metod, teorie osvětlení a teorie ploch stavebně-inženýrské praxe. Důraz při výuce je kladen nejen na rozvíjení prostorové představivosti studentů, ale i na kvalitní grafický projev. Získané vědomosti studenti uplatní zejména v ateliérech a při počítačovém navrhování v CADu. Cvičení probíhá tradiční formou. Před zapsáním výuky Deskriptivní geometrie II je třeba získat klasifikovaný zápočet z Deskriptivní geometrie I.

Kód: 521DG2
Semestr: 2
Program: BAK_AU
Rozsah: 1-2
Kredity: 3
Hodnocení: klz
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

Přednášky z Dg II se střídají s přednáškami Statiky I.
Přednášky Dg II se konají v lichých kalendářních týdnech, od 24. 4. 2017 v sudých kalendářních týdnech.
1.27. 2. 2017
Rotační plochy
P Rotační plochy (PDF  13,8 kB)
2.13. 3. 2017
Šroubové plochy
P Šroubové plochy (PDF  258 kB)
3.27. 3. 2017
Přímkové plochy
P Přímkové plochy (PDF  22,9 kB)
4.10. 4. 2017
Osvětlení kulové plochy
P Osvětlení (PDF  13,7 kB)
5.2. 5. 2017 (úterý)
Osvětlení dutiny těles
6.15. 5. 2017
Osvětlení
P Technické osvětlení (PDF  8,2 kB)

Doporučená literatura a podklady

Urban A.: Deskriptivní geometrie. II Praha: Nakladatelství techn. lit., 1979 (ÚK ČVUT)
Piska R., Medek V.: Deskriptivní geometrie II, Praha: SNTL, 1975 (ÚK ČVUT)
Setzer O.: Deskriptivní geometrie II, Praha: SNTL, 1980. (ÚK ČVUT)
Černý J., Kočandrlová M.: Konstruktivní geometrie, Praha: České vysoké učení technické v Praze, Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2016 (ÚK ČVUT)

Přednášející

Cvičení/Semináře

1.Šroubovice
zadání semestrální práce
C1 Šroubovice (PDF  58,4 kB)
2.Rotační plochy
C2-3 Rotační plochy (PDF  12,1 kB)
3.Rotační plochy
4.Šroubové plochy
5.Šroubové plochy
6.Hyperbolický paraboloid
7.Konoidy
C7 Konoidy (PDF  14,2 kB)
8. Rys č. 1 – Plochy
9.Osvětlení základních těles
C9 Osvětlení objektů (PDF  16,4 kB)
10.Osvětlení – skupina objektů
C10 Osvětlení (podhled) (PDF  58,7 kB)
11.Osvětlení – dutina tělesa
12.Osvětlení v lineární perspektivě
C12 Osvětlení LP (PDF  17,5 kB)
13. Rys č. 2 – Osvětlení

Poznámka ke cvičením

Přehled cvičení - posuny kvůli státním svátkům a změnám rozvrhu.

Změny ve výuce v letním semestru ak. roku 2016/17

 • 14. 4. 2017 (pátek) – státní svátek
 • 17. 4. 2017 (pondělí) – Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2017 (pondělí) – státní svátek
 • 2. 5. 2017 (úterý) – učí se podle pondělního rozvrhu
 • 8. 5. 2017 (pondělí) – státní svátek
 • 11. 5. 2017 (čtvrtek) – učí se podle pondělního rozvrhu
 • 17. 5. 2017 (středa) – rektorský den

Konkrétní náplň cvičení a případné úpravy sylabu stanovuje cvičící. Materiály ke cvičením (pokud jsou k dispozici) najdete na stránkách jednotlivých vyučujících.

Doporučená literatura a podklady

Elektronická skripta
Příklady na procvičení
Některé základní konstrukce
Maleček K.: Konstruktivní geometrie: Sbírka příkladů, 2. přeprac.vyd. Praha: ČVUT, 1995 (ÚK ČVUT)

Podmínky udělení zápočtu

Požadavky pro získání klasifikovaného zápočtu jsou uvedeny na  samostatné stránce.

Cvičící


Rysy

V 7. týdnu semestru a ve zkouškovém období se budou rýsovat rysy. Příklady zadané na jednotlivých termínech budou vybrány z předem známých příkladů. U odevzdaného rysu bude hodnocena správnost konstrukcí a úhlednost rýsování. Za 1. rys (Plochy) lze získat nejvýše 2 body, za 2. rys (Osvětlení) lze získat nejvýše 3 body (vždy polovina bodů za správnost konstrukcí, polovina bodů za úhledné zpracování).

 • Opravné rysy
  29. 6. 2017, 13.00-15.00, učebna 401 - na termín může studenta přihlásit pouze cvičící


Semestrální práce

Podmínkou získání zápočtu je vypracování a včasné odevzdání semestrální práce odpovídající zadání.

Obecné podmínky

 • Závazné podmínky pro vypracování a odevzdání semestrální práce stanovuje vedoucí práce.
 • Termín odevzdání práce stanoví vedoucí práce (nejpozději ale 5. 5. 2017) , tento termín je závazný.
 • Neodevzdání práce v daném termínu nebo odevzdání práce neodpovídající požadavkům je důvodem neudělení zápočtu.
 • Pokud je nějaká část semestrální práce zpracována na počítači, jsou součástí odevzdávky i tiskové soubory (PDF) a zdrojové soubory (nejčastěji DWG, 3DM apod.). Konkrétní pokyny pro odevzdávání dat stanoví vedoucí práce. Student je zodpovědný za to, že bude mít v termínu odevzdání práce data k dispozici.
 • V semestrální práci lze provádět úpravy a opravy pouze před termínem odevzdání stanoveným vedoucím práce.

Bodování semestrální práce 

Za semestrální práci je možno získat nejvýše 4 body. Bodování semestrálních prací bude odpovídat kvalitě jejich zpracování a náročnosti vybraného tématu / zadání (práce s méně náročným zadáním nebude ohodnocena plným počtem bodů, byť bude zpracována kvalitně a podle požadavků).

Témata semestrálních prací 

 • Témata semestrálních prací vypisují jednotliví vyučující.
 • Student může po předchozí domluvě pracovat na semestrální práci pod vedením jiného vyučujícího, než svého cvičícího.
 • Přehled vypsaných témat semestrálních prací.