RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.

RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.
Místnost:T9:507
Telefon:224 356 283
e-mail:
www:https://usermap.cvut.cz/profile/bcfaf660-a928-4161-b176-cf3d2488bb48

Konzultační hodiny (v semestru)

Den konzultaceČasPoznámka
pondělí16:30 - 18:00

Přednášky

Matematika I

Cvičení/Semináře

Deskriptivní geometrie I, Deskriptivní geometrie II, Matematika I

Poznámka, informace k výuce

Deskriptivní geometrie

 • Materiály ke cvičením z Dg II, bodová hodnocení rysů a semestrální práce nejdete v kurzu B172-521DG2-DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE II - Šrubař v systému MOODLE.
 • Do kurzu se přihlásíte stejným uživatelským jménem a heslem jako do KOSu.
 • Pro zápis do kurzu je vyžadován klíč, který je přidělen podle skupiny na cvičení: Skupina-110, Skupina-111, Skupina-112. Studenti, kteří pracují pouze na semestrální práci, použijí klíč Skupina4-SP.

Matematika 1 (cvičení)

 • Materiály ke cvičením z Matematiky pro skupiny 1, 2, 5, 6 najdete v kurzu B172-522M1-MATEMATIKA 1 v systému MOODLE.
 • Do kurzu se přihlásíte stejným uživatelským jménem a heslem jako do KOSu.
 • Pro zápis do kurzu je vyžadován klíč, který je přidělen podle skupiny na cvičení: Skupina-101, Skupina-102, Skupina-105, Skupina-106.

Publikační a vědecko-výzkumná činnost

 • Netradiční řešení úlohy o trojúhelníku, Sborník 23. konference o geometrii a počítačové grafice, ZČU v Plzni, 2003
 • Prostorová zobecnění některých vlastností trojúhelníka, Sborník 24. konference o geometrii a počítačové grafice, TU Ostrava, 2004
 • Spatial Generalization of the Nine-Point Circle, Sborník konference ICPM'04, TU Liberec, 2004
 • Vlastnosti trojúhelníka a jejich analogie pro čtyřstěn, Sborník 25. konference o geometrii a počítačové grafice, vydavatelství ČVUT v Praze, 2005
 • Prostorové analogie některých vlastností trojúhelníka, Sborník konference ICPM'05, TU Liberec, 2005
 • Lemoinův bod čtyřstěnu a jeho vlastnosti, Sborník 29. konference o geometrii a počítačové grafice, TU Liberec, 2009
 • The Isodynamic Points of the Tetrahedron, Week of Doctoral Students 2010, MFF UK
 • Různé analogie ortocentra trojúhelníku ve čtyřstěnu, Sborník 31. konference o geometrii a grafice, TU-VŠB Ostrava, 2011
 • Voráčová, Š. a kol. : Atlas geometrie, Academia, Praha, 2012

Životopis

Datum a místo narození: 3. 5. 1979, Jihlava

Ukončené vzdělání

 • 2005 - 2010 MFF UK, externí postgraduální studium, obor Obecné otázky matematiky a informatiky (disertační práce: Prostorová zobecnění vlastností trojúhelníku)
 • 2002 - 2005 MFF UK, interní postgraduální studium, obor Obecné otázky matematiky a informatiky
 • 1997 - 2002 MFF UK, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, matematika a deskriptivní geometrie (diplomová práce: Fibonacciova posloupnost a posloupnosti navazující)

Pedagogická praxe

 • 2015 - MFF UK, externí přednášející předmětu Počítačová geometrie I
 • 2004 - dosud FA ČVUT, Ústav nosných konstrukcí, pracoviště matematiky a deskriptivní geometrie, odborný asistent
 • 2005 - 2006 Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha 4, vyučující předmětu deskriptivní geometrie
 • 2004 MFF UK, lektor semináře Geometrický software
 • 2002 - 2004 FA ČVUT, Ústav nosných konstrukcí, pracoviště matematiky a deskriptivní geometrie, externí vyučující předmětů matematika a deskriptivní geometrie
 • 2001, 2002 FSv ČVUT, katedra matematiky, externí vyučující předmětu Konstruktivní geometrie