RNDr. Vladimíra Hájková, Ph.D.

RNDr. Vladimíra Hájková, Ph.D.
Místnost:T9:507
Telefon:224 356 282
e-mail:

Konzultační hodiny (v semestru)

Den konzultaceČasPoznámka
úterý14:00 - 15:00nebo dle dohody, možno domluvit telefonem nebo e-mailem

Přednášky

Matematika I, Matematika I (pro opakující)

Cvičení/Semináře

Matematika I, Matematika I (pro opakující), Matematika II

Publikační a vědecko-výzkumná činnost

Účast na mezinárodních konferencích

 • Differential Geometry and Applications, Brno, 1995
 • Recent Developments on Differential Geometry, Řím, 1996
 • Workshop on Recent Topics on Differential Geometry, Santiago de Compostela, 1997 (30-ti minutová přednáška Hypersurfaces ín the Euclidean 4-space with only discrete deformations)
 • Differential Geometry and Applications, Brno, 1998, satelitní konference ICM v Berlíně (20-ti minutová přednáška Deformations of hypersurfaces in R4)
 • 4th Panhellenic Conference of Geometry, Patras, 1999 (vyzvaná přednáška Deformations of hypersurfaces in R4 )
 • Symposium Descriptive Geometry, Drážďany, 2000

Ostatní odborná činnost

 • 1993 - 1995 spolupráce na grantovém projektu GA UK 359, Studium tenzoru křivosti v Riemannově geometrii
 • 1993 - 1995 spolupráce na grantovém projektu GA ČR 201/93/0469, Geometrie Riemannových prostorů a její aplikace na mechaniku a robotiku
 • 1996 - 1998 spolupráce na grantovém projektu GA ČR 201/96/0227, Geometrie Riemannových prostorů a jejl aplikace na mechaniku a robotiku
 • 1999 - 2001 spolupráce na grantovém projektu GA ČR, Diferenciální geometrie podporovaná počítačem a její aplikace na robotiku
 • 2000 řešitel grantového projektu FRVŠ Deskriptivní geometrie v praxi architekta, FRVŠ 1014/2000
 • 2000 řešitel integrovaného grantového projektu Homogenizace středoškolských znalostí z matematiky v prvním roce studia ve školním roce 2000/2001, interní grant ČVUT, CTU 300012425
 • 2001 řešitel grantového projektu FRVŠ Geometrie a architektura, FRVŠ 1932/2001

Publikační činnost

 • Část 6. kapitoly a podstatná část 10. kapitoly v monografii E. Boeckx, O. Kowalski, L.Vanhecke, Riemannian manifolds of conullity two, World Scientific Publishing, 1996
 • V.Hájková, O. John, M. Zelený, Matematika (skripta pro posluchače FSV UK), Karolinum - nakladatelství UK, 1997
 • V.Hájková, O. Kowalski, Intrinsíc characterization of completely ruled hypersurfaces, Publ. Math. - Debrecen, 54 (1999), 55 - 62.
 • V.Hájková, Deformations o fhypersurfaces in R4, stať ve sborníku Differential Geometry and Applications, Masarykova univerzita, Brno, 1999, str. 191-194
 • V.Hájková, Lancet Windows – Training Ground for Basic and Advanced Geometry, stať ve sborníku konference Symposium Darstellende Geometrie, nakladatelství Technické univerzity, Drážďany, 2000, str. 40-46
 • V.Hájková, O. John, M. Zelený, Matematika (skripta pro posluchače FSV UK), 2. přepracované vydání, Karolinum - nakladatelství UK, 2000.
 • Š. Voráčová a kol. : Atlas geometrie, Academia, Praha, 2012

Životopis

Datum a místo narození: 24.6.1960, Český Krumlov

Ukončené vzdělání

 • 1993 - 1995 MFF UK, Praha, externí postgraduální studium (disertační práce: Semi-symetrické foliované prostory dimenze 3, vedoucí prof. O.Kowalski)
 • 1991 - 1993 MFF UK, Praha, interní postgraduální studium
 • 1989 - 1991 MFF UK, Praha, interní aspirantura
 • 1984 - 1989 MFF UK, Praha, obor Matematická analýza (diplomová práce: O jedné úloze z teorie geometrických invariantů)
 • 1979 - 1984 MFF UK, Praha, obor Učitelství, matematika a deskriptivní geometrie (diplomová práce: Perspektivy v uměni)

Odborná praxe

 • 2001 - dosud FA ČVUT, Praha, Ústav nosných konstrukcí, pracoviště matematiky a deskriptivní geometrie, vedoucí pracoviště
 • 1995 - 2001 FA ČVUT, Praha, Ústav exaktních věd, odborný asistent
 • 1994 - 1995 Fakulta strojní ČVUT, Praha, odborný asistent
 • 1993 - 1994 Fakulta strojní ČVUT, Praha, externí pedagog
 • 1991 - 1997 FSV UK, Praha, pedagog (0,5 pracovní poměr)