Ing. Marián Veverka, Ph.D.

Ing. Marián Veverka, Ph.D.
Místnost:T9:512
e-mail:
www:veverka

Konzultační hodiny (v semestru)

Den konzultaceČasPoznámka
středa12:30 - 13:30

Cvičení/Semináře

Nosné konstrukce III - Kovové a dřevěné konstrukce

Poznámka, informace k výuce

letní semestr 2018
Konzultovat je možné vždy také mezi mými středečními hodinami.

Ve zkouškovém období budou do odvolání probíhat konzultace od 8.00 do 12.00 v učebně 502.Konzultace ve zkouškovém období se budou konat každou středu od 9.00 do 12.00 až do odvolání.
Kapacita jednoho konzultačního dne je 20-25 studentů. Konzultace budou probíhat v kanceláři 512. Oskenované práce je možné zasílat i elektronicky, vždy kompletní, včetně výkresů a zpráv. Je však nutno počítat s mou reakcí v řádu několika dnů, v závislosti na počtu zaslaných prací.

Od --. 5. 2016 je možné konzultovat pouze elektronickou formou až do --. 6. 2016. Poté budou konzultace ukončeny.
Snažte se, aby posílané práce neměly více jak 10 MB.

Ve středu 17. 5. 2017 budou probíhat konzultace standardně i přesto, že je rektorské volno.

K zápočtu si s sebou vezměte kompletně vypracované úlohy, aby bylo možno zkontrolovat zadání, zda souhlasí, neboť v minulých letech docházelo k pokusům o podvrhy.

Od .6..2016 budou probíhat konzultace pouze přes email. Úlohy budou kontrolovány, tak jak přišly do emailu s časovým posunem cca. 2-4 dny od doručení. Pokud do této doby nebudete mít mojí odpověď, napište znovu, zda nedošlo k přehlédnutí.

Podklady, které je potřeba přinést s sebou ke konzultacím bakalářských prací:
  • studie objektu (náčrty: uvažovaná dispoziční řešení jednotlivých podlaží, řezy, pohledy)
  • situace pozemku (většinou 1:200-1:500, v případě řadové zástavby nebo zástavby proluky i polohy sousedních objektů, jejich výšky a hloubky pod terénem)
  • situace širších vztahů (většinou 1:1000-1:5000), terénní výškové poměry, úroveň ustálené hladiny podzemní vody, případně geologické poměry (jsou-li k dispozici))
  • zakreslení uvažovaných nosných konstrukcí v jednotlivých podlažích na skicovací, případně pauzovací papír (postačuje 1:100, u velkých objektů 1:200)
Rozdělení konzultantů podle ateliérů a rámcové zadání naleznete zde.