doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.
Místnost:T9:508 (červená budova / red building)
Telefon:+420 224 356 284
e-mail:

Konzultační hodiny (konec semestru, zkouškové období)

Den konzultaceČasPoznámka
23.05.201814:00 - 15:30nebukované / no booking needed
24.05.201810:00 - 11:30nebukované / no booking needed
29.05.201814:00 - 15:30nebukované / no booking needed

Přednášky

Statika I, Statika II

Cvičení/Semináře

Nosné konstrukce V - Vybrané statě z nosných konstrukcí, Nosné konstrukce VI - Vybrané statě z nosných konstrukcí, Ateliér 1 (bytové stavby), Ateliér 2 (občanské stavby), Ateliér 3 (studie pro bakalářskou práci), Bakalářský projekt, Ateliér 6 (volné zadání), Ateliér realizační 2, Diplomní projekt

Poznámka, informace k výuce

Upozornění: Od 21. týdne (tj. od 21.5.2018) platí konzultační hodiny pro zkouškové období (tj. nikoliv jako v semestru)

Pokyny k rezervaci konzultačních hodin:

Konzultační hodiny jsou zavedeny bukované a nebukované. Nebukované konzultace jsou běžné konzultace, na něž jste zvyklí - přijdete v konzultační hodiny a čekáte, až na vás přijde řada. Vždy se snažím odkonzultovat všechny přítomné, takže nebukované konzultační hodiny většinou ještě výrazně prodlužuji, nicméně ne vždy mohu zůstat ve škole až do 22. hodiny. Kromě nebukovaných konzultací je možné přihlásit se i na konzultace bukované, tj. konzultace, na něž si konkrétní čas rezervujete předem. To je výhodné vzhledem k poměrně přesnému času začátku vaší konzultace, nevýhodné z hlediska nutnosti striktně dodržet daný časový limit.

K bukovaným konzultacím se prosím hlaste výlučně prostřednictvím e-mailu martin.pospisil@fa.cvut.cz, a to nejpozději vždy do předchozího dne. Na volný termín vás budu zapisovat podle vašeho přání, v případě více žádostí na shodný termín rozhoduje čas doručení vašeho e-mailu (tj. kdo se dříve domailuje, bude zapsán, ostatní budou automaticky zapsáni na další volný termín v tentýž den. Pokud již žádný volný termín není v daný den k dispozici, oznámím to žadateli e-mailem zpět. Bude-li chtít zapsat na jiný den, je nutno, aby o to požádal novým e-mailem opětovně). Na jeden den je možno žádat ke konzultaci cvičení (CV) pouze o jeden čas. Ke konzultaci bakalářských a diplomových prací nebo ateliérů (BP, DP či AT) se žádá rovněž jen o jeden čas, výjimkou je však vstupní (tj. první) konzultace, jíž je zpravidla nutné věnovat více prostoru, proto je vhodné zažádat o rezervaci dvou časů za sebou (BP+BP...). O dva časy za sebou mohou žádat i zpracovatelé bakalářských prací, jichž jsem konzultantem a jimž konzultuji zároveň i cvičení (BP+CV). POZOR!: O další konzultaci je možno požádat vždy až poté, kdy předchozí konzultace proběhne (tj. nelze si najednou zarezervovat více konzultací dopředu). Aktualizace zápisů probíhá cca jednou denně. Přestože se vám vždy pokusím mailem odpovědět, že jsem vás ke konzultaci zapsal, sami ve svém zájmu si prosím raději překontrolujte, zda skutečně zapsaní jste (někdy se upload změn nepodaří a já si toho vůbec nevšimnu). Nebudete-li se moci dostavit ke konzultaci, včas se prosím omluvte, aby mohl být termín uvolněn pro jiné zájemce. Nové obsazení termínu může proběhnout opět pouze přes e-mail.

Na nebukované konzultace můžete přijít bez ohlášení a nezávisle na rezervaci v bukovaných konzultacích.

Sledujte prosím tuto stránku i z důvodu možných okolnostmi vynucených aktuálních změn. Mám na ČVUT ještě některé další povinnosti a může se stát, že budu někam povolán. Budu-li to vědět s alespoň drobným předstihem, napíši to tlustě do úvodu této stránky (hned za nadpis "Poznámka, informace k výuce"), abyste věděli, že se konzultace posouvají o nějaký čas, případně přesouvají na jiný den.

Dny, na něž nebude žádný požadavek na konzultaci, budou zrušeny bez náhrady. Nebukované konzultace budou ukončeny dříve i v případě, že již na ně v daný den nebudou žádní další čekatelé.

Konzultace jsou omezeny pouze na 15 minut (kromě zmíněné vstupní konzultace), připravte si proto prosím konkrétní dotazy tak, aby vám mohly být zodpovězeny co nejrychleji.

Vstupní (tj. první) konzultace je většinou třicetiminutová, požádejte si proto v bukovacím e-mailu o rezervaci dvou časů. Od 15.11. (ZS), resp. 1.4. (LS) jsou všechny konzultace (tj. i kdyby se jednalo teprve o první konzultaci) již pouze patnáctiminutové.

Podklady, které je potřeba přinést s sebou ke konzultacím BP (AT a DP je možno přiměřeně redukovat):
  • studie objektu (náčrty: uvažovaná dispoziční řešení jednotlivých podlaží, řezy, pohledy)
  • situace pozemku (většinou 1:200-1:500, v případě řadové zástavby nebo zástavby proluky i polohy sousedních objektů, jejich výšky a hloubky pod terénem)
  • situace širších vztahů (většinou 1:1000-1:5000), terénní výškové poměry, úroveň ustálené hladiny podzemní vody, případně geologické poměry (jsou-li k dispozici))
  • zakreslení uvažovaných nosných konstrukcí v jednotlivých podlažích na skicovací, případně pauzovací papír (postačuje 1:100, u velkých objektů 1:200)
Rozdělení konzultantů podle ateliérů a rámcové zadání naleznete zde.

Životopis

(viz stránky v angličtině)

Rozpis bukovaných konzultací:
 


p./o.čas/time 22.02.2018 01.03.2018 08.03.2018 15.03.2018 22.03.2018 29.03.2018 05.04.2018 12.04.2018 19.04.2018 03.05.2018 17.05.2018
114.00 Škarka Kratinová Vidláková Bartoš Špendlíková Greisslerová Kociolek Kratinová Remsová Kratinová Mačáková
214.15Škarka Kratinová Vidláková Bartoš Součková Pospíšilová Kurčová Vítek Součková Mišík Maleček
314.30 Greisslerová Remsová Vítek Pospíšil Kratinová Babíková Maleček Greisslerová Mačáková Kurčová Cvrček
414.45Greisslerová Remsová Kříž Dašková Raška Škarka Hodek Pospíšil Cahová Kociolek Bendíková
515.00 Mačáková Šantrůčková Kříž CahováŠantrůčková Vítek Švec-Billá Kociolek Mišík Kloudová Kříž
615.15Vítek Šantrůčková Hanková Oberfranczová Škarka Oberfranczová Oberfranczová Kříž Kříž Šantrůčková Vávra
715.30Součková Kolenová Hanková Oberfranczová Kolenová Wang Kříž Olšanská Babíková Babíková Molnár