doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.
Místnost:T9:508 (nová budova / new building)
Telefon:+420 224 356 284
e-mail:

Konzultační hodiny (konec semestru, zkouškové období)

Den konzultaceČasPoznámka
02.01.201814:00 - 15:30nebukované / no booking needed
03.01.201810:00 - 11:30nebukované / no booking needed
03.01.201814:00 - 15:30nebukované / no booking needed
05.01.201810:00 - 11:30nebukované / no booking needed
09.01.201814:00 - 15:30nebukované / no booking needed
11.01.201814:00 - 15:30bukované (rozpis viz zcela dole) / booking needed (schedule see at the Czech sites bottom)

Přednášky

Statika II

Cvičení/Semináře

Nosné konstrukce III - Kovové a dřevěné konstrukce, Nosné konstrukce V - Vybrané statě z nosných konstrukcí, Ateliér 1 (bytové stavby), Ateliér 2 (občanské stavby), Ateliér 3 (studie pro bakalářskou práci), Bakalářský projekt, Ateliér 6 (volné zadání), Ateliér realizační 2, Diplomní projekt

Poznámka, informace k výuce

Pokyny k rezervaci konzultačních hodin:

Konzultační hodiny jsou zavedeny bukované a nebukované. Nebukované konzultace jsou běžné konzultace, na něž jste zvyklí - přijdete v konzultační hodiny a čekáte, až na vás přijde řada. Vždy se snažím odkonzultovat všechny přítomné, takže nebukované konzultační hodiny většinou ještě výrazně prodlužuji, nicméně ne vždy mohu zůstat ve škole až do 22. hodiny. Kromě nebukovaných konzultací je možné přihlásit se i na konzultace bukované, tj. konzultace, na něž si konkrétní čas rezervujete předem. To je výhodné vzhledem k poměrně přesnému času začátku vaší konzultace, nevýhodné z hlediska nutnosti striktně dodržet daný časový limit.

K bukovaným konzultacím se prosím hlaste výlučně prostřednictvím e-mailu martin.pospisil@fa.cvut.cz, a to nejpozději vždy do předchozího dne. Na volný termín vás budu zapisovat podle vašeho přání, v případě více žádostí na shodný termín rozhoduje čas doručení vašeho e-mailu (tj. kdo se dříve domailuje, bude zapsán, ostatní budou automaticky zapsáni na další volný termín v tentýž den. Pokud již žádný volný termín není v daný den k dispozici, oznámím to žadateli e-mailem zpět. Bude-li chtít zapsat na jiný den, je nutno, aby o to požádal novým e-mailem opětovně). Na jeden den je možno žádat ke konzultaci cvičení (CV) pouze o jeden čas. Ke konzultaci bakalářských a diplomových prací nebo ateliérů (BP, DP či AT) se žádá rovněž jen o jeden čas, výjimkou je však vstupní (tj. první) konzultace, jíž je zpravidla nutné věnovat více prostoru, proto je vhodné zažádat o rezervaci dvou časů za sebou (BP+BP...). O dva časy za sebou mohou žádat i zpracovatelé bakalářských prací, jichž jsem konzultantem a jimž konzultuji zároveň i cvičení (BP+CV). POZOR!: O další konzultaci je možno požádat vždy až poté, kdy předchozí konzultace proběhne (tj. nelze si najednou zarezervovat více konzultací dopředu). Aktualizace zápisů probíhá cca jednou denně. Přestože se vám vždy pokusím mailem odpovědět, že jsem vás ke konzultaci zapsal, sami ve svém zájmu si prosím raději překontrolujte, zda skutečně zapsaní jste (někdy se upload změn nepodaří a já si toho vůbec nevšimnu). Nebudete-li se moci dostavit ke konzultaci, včas se prosím omluvte, aby mohl být termín uvolněn pro jiné zájemce. Nové obsazení termínu může proběhnout opět pouze přes e-mail.

Na nebukované konzultace můžete přijít bez ohlášení a nezávisle na rezervaci v bukovaných konzultacích.

Sledujte prosím tuto stránku i z důvodu možných okolnostmi vynucených aktuálních změn. Mám na ČVUT ještě některé další povinnosti a může se stát, že budu někam povolán. Budu-li to vědět s alespoň drobným předstihem, napíši to tlustě do úvodu této stránky (hned za nadpis "Poznámka, informace k výuce"), abyste věděli, že se konzultace posouvají o nějaký čas, případně přesouvají na jiný den.

Dny, na něž nebude žádný požadavek na konzultaci, budou zrušeny bez náhrady. Nebukované konzultace budou ukončeny dříve i v případě, že již na ně v daný den nebudou žádní další čekatelé.

Konzultace jsou omezeny pouze na 15 minut (kromě zmíněné vstupní konzultace), připravte si proto prosím konkrétní dotazy tak, aby vám mohly být zodpovězeny co nejrychleji.

Vstupní (tj. první) konzultace je většinou třicetiminutová, požádejte si proto v bukovacím e-mailu o rezervaci dvou časů. Od 15.11. (ZS), resp. 1.4. (LS) jsou všechny konzultace (tj. i kdyby se jednalo teprve o první konzultaci) již pouze patnáctiminutové.

Podklady, které je potřeba přinést s sebou ke konzultacím BP (AT a DP je možno přiměřeně redukovat):
  • studie objektu (náčrty: uvažovaná dispoziční řešení jednotlivých podlaží, řezy, pohledy)
  • situace pozemku (většinou 1:200-1:500, v případě řadové zástavby nebo zástavby proluky i polohy sousedních objektů, jejich výšky a hloubky pod terénem)
  • situace širších vztahů (většinou 1:1000-1:5000), terénní výškové poměry, úroveň ustálené hladiny podzemní vody, případně geologické poměry (jsou-li k dispozici))
  • zakreslení uvažovaných nosných konstrukcí v jednotlivých podlažích na skicovací, případně pauzovací papír (postačuje 1:100, u velkých objektů 1:200)
Rozdělení konzultantů podle ateliérů a rámcové zadání naleznete zde.

Životopis

(viz stránky v angličtině)

Rozpis bukovaných konzultací:
 


p./o.čas/time 12.10.2017 19.10.2017 26.10.2017 02.11.2017 09.11.2017 16.11.2017 23.11.2017 30.11.2017 07.12.2017 14.12.2017 21.12.2017 11.01.2018
114.00 Koleňáková Molínová Vagaday VOLNÝ VOLNÝ Lampis Struhař Fuchs Vydra Haken Pecharová VOLNÝ
214.15Koleňáková Molínová Vagaday Fuchs Moravcová VOLNÝ Molínová Struhař Molinová Homoláčová Villafañe VOLNÝ
314.30 Paletová WasserbauerMolínová VOLNÝ VOLNÝ Janda Ondrušková Homola Fuchs Pospíšilová Jansová VOLNÝ
414.45Paletová Fuchs Gál VOLNÝ VOLNÝ VOLNÝ Fuchs VOLNÝ Imrichová Homola Gál VOLNÝ
515.00 Hanák Fuchs VOLNÝ VOLNÝ VOLNÝ Bittner Vagaday Moravcová Paletová Fuchs Šoková VOLNÝ
615.15Imrichová Moravcová VOLNÝ Pojarová VOLNÝ Fuchs Hanková VOLNÝ Koleňáková Bendová Molínová VOLNÝ
715.30Imrichová Moravcová Jeřábek VOLNÝ VOLNÝ Šilhánková Lampis VOLNÝ Berák Moravcová Struhař Villafañe