Ing. Šárka Nenadálová

Ing. Šárka Nenadálová
Telefon:224353547
e-mail:

Cvičení/Semináře

Statika I, Statika II

Poznámka, informace k výuce

Požadavky na cvičení:
 • docházka na cvičení - minimálně 80%, tedy 2 absence
 • na každé cvičení si student přinese svoji kalkulačku, aby se s ní naučil pracovat!!!
 • na nedochvilnost nebude ve výuce brán zřetel a může být hodnocena absencí
 • odevzdání úkolu proběhne v zadaném termínu, vždy na konci cvičení
 • domácí úkol bude odevzdán v předepsané kvalitě a formě
 • náhrada cvičení u kolegů je možná po dohodě, ale je nutné přinést na cvičení podepsané poznámky z nahrazované hodiny
Požadavky na formu odevzdání domácích úloh:
 • úlohy budou zpracovány na čisté listy papíru formátu A4 (jednostranně), možno recykované
 • každý list bude podepsán a příslušně očíslován
 • výpočty budou provedeny čitelně a srozumitelně (systémem obecné vyjádření, dosazení, výsledek)
 • ke každé úloze přísluší vyplněné zadání, včetně dosazení vlastních hodnot
 • úlohy mohou být psány ručně
 • levá strana dokumentu bude opatřena okrajem 4-5 cm
Důležité upozornění:
 • první pozdě odevzdaný domácí úkol = domácí cvičení č.8
 • druhý pozdě odevzdaný domácí úkol = domácí cvičení č.9
 • třetí pozdě odevzdaný domácí úkol = neudělení zápočtu!!!
 • oprava úkolu či náhradního domácího úkolu bude odevzdána do dalšího cvičení