Ing. Tomáš Bittner

Ing. Tomáš Bittner
Místnost:B1-147 (Kloknerův ústav), T9:508 (FA ČVUT)
Telefon:224 353 547
e-mail:

Konzultační hodiny (v semestru)

Den konzultaceČasPoznámka
pondělí07:30 - 08:30Kloknerův ústav

Cvičení/Semináře

Statika I, Statika II

Poznámka, informace k výuce

Požadavky na cvičení:
 • docházka na cvičení - minimálně 80 %, maximálně 2 absence
 • na každé cvičení si student přinese svoji kalkulačku a rýsovací potřeby!!!
 • výuka začíná dle rozvrhu - na nedochvilnost nebude brán zřetel při výkladu
 • odevzdání pracovního listu proběhne v zadaném termínu, vždy na konci cvičení
 • drobné nejasnosti lze konzultovat elektronickou formou
 • náhrada cvičení u kolegů je možná po dohodě, ale je nutné přinést na cvičení podepsané poznámky z nahrazované hodiny
  • Důležité upozornění:
   • Cvičení dne 29.3.2018 odpadají