Ing. Tomáš Bittner

Ing. Tomáš Bittner
Místnost:B1-147 (Kloknerův ústav), T9:508 (FA ČVUT)
Telefon:224 353 547
e-mail:

Konzultační hodiny (konec semestru, zkouškové období)

Den konzultaceČasPoznámka
16.06.201709:00 - 09:30Kloknerův ústav

Cvičení/Semináře

Statika I, Statika II

Poznámka, informace k výuce

Požadavky na cvičení:
 • docházka na cvičení - minimálně 80 %, maximálně 2 absence
 • na každé cvičení si student přinese svoji kalkulačku!!!
 • výuka začíná dle rozvrhu - na nedochvilnost nebude brán zřetel při výkladu
 • odevzdání úkolu proběhne v zadaném termínu, vždy na konci cvičení
 • drobné nejasnosti v domácích úkolech lze konzultovat elektronickou formou
 • náhrada cvičení u kolegů je možná po dohodě, ale je nutné přinést na cvičení podepsané poznámky z nahrazované hodiny
Požadavky na formu odevzdání domácích úloh:
 • úlohy budou zpracovány na čisté listy papíru formátu A4 (jednostranně)
 • každý list bude podepsán a příslušně očíslován
 • výpočty budou provedeny čitelně a srozumitelně (systémem obecné vyjádření, dosazení, výsledek)
 • ke každé úloze přísluší vyplněné zadání, včetně dosazení vlastních hodnot
 • levá strana dokumentu bude opatřena okrajem 4-5 cm
 • úlohy mohou být psány ručně (preferuji), případně v programu WORD
Předběžné termíny odevzdání jednotlivách domácích úloh:
 • domácí cvičení č.1 - 15.3.2017
 • domácí cvičení č.2 - 22.3.2017
 • domácí cvičení č.3 - 5.4.2017
 • domácí cvičení č.4 - 19.4.2017
 • domácí cvičení č.5 - 26.4.2017
 • domácí cvičení č.6 - 3.5.2017
 • domácí cvičení č.7 - 10.5.2017
Důležité upozornění:
 • Dne 2.6.2017 od 7:30 se koná ve velké zasedací místnosti KÚ opravný zápočtový test, podmínkou účasti na testu je úspěšné odevzdání všech domácích úkolů
 • Dne 16.6.2017 od 7:30 se koná ve velké zasedací místnosti KÚ opravný zápočtový test, podmínkou účasti na testu je úspěšné odevzdání všech domácích úkolů včetně trestů
  •