Ing. Naděžda Holická, CSc.

Ing. Naděžda Holická, CSc.
Místnost:T9:509
e-mail:

Cvičení/Semináře

Nosné konstrukce I - Základy navrhování nosných konstrukcí