prof. Dr. Ing. Milan Holický, DrSc., Dr.h.c.

prof. Dr. Ing. Milan Holický, DrSc., Dr.h.c.
Místnost:B1-311
Telefon:224 353 842
e-mail:

Přednášky

Nosné konstrukce I - Základy navrhování nosných konstrukcí, Building structures