Nosné konstrukce I - Základy navrhování nosných konstrukcí

Rozvrh (LS 2013/14)
ikona_rozvrhy

Předmět zahrnuje dále uvedené okruhy: metoda navrhování podle mezních stavů, spořádání a předběžný návrh prvků stavební konstrukce, stanovení zatížení a analýza konstrukce, zděné konstrukce a zakládání. Cvičení probíhá tradiční formou. Podmínkou pro zapsání předmětu je zapsaný zápočet ze Statiky II.

Kód: 522NK1B
Semestr: 4
Program: B
Rozsah: 2-1
Kredity: 3
Hodnocení: z+zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

1.16. 3.Metoda navrhování nosných konstrukcí, definice mezních stavů
Zásady (PDF  1,3 MB)
2.23. 2.Zatížení stavebních konstrukcí - stálé, proměnné, návrhové situace
Ukázky (PDF  1,5 MB)
3.1. 3.Uspořádání nosné konstrukce, odpovídající statická schémata, tok sil
Zatížení 1 (PDF  1,4 MB)
4.8. 3.určování silových účinků v jednotlivých prvcích, patrové a halové objekty,
Zatížení 2 (PDF  1,4 MB)
5.15. 3.
Konstrukce 1 (PDF  1,4 MB)
6.22. 3.
Konstrukce 2 (PDF  774 kB)
7.29. 3. Zděné konstrukce - Historie a vývoj
zděné 1_z (PDF  18,2 MB)
8.5. 4. Zděné konstrukce - Materiál, druhy zdiva, pomocné prvky, chování zdiva
zděné 2_z (PDF  6,3 MB)
9.12. 4. Zděné konstrukce - Formy zděných prvků, nosné systémy, navrhování konstrukcí
zděné 3_z (PDF  2,6 MB)
10.19. 4. Zděné konstrukce - Vyztužené a předpjaté zdivo
zděné 4_z (PDF  10,2 MB)
11.26. 4. Zakládání
12.3. 5. Zakládání
13.10. 5. Zakládání

Podmínky zkoušky

Ke zkoušce se lze přihlásit pouze po složení zkoušky ze Statiky.

Přednášející

Cvičení

1.Výkres tvaru monolitické konstrukce v měřítku 1:50..
2.Výpočet účinků zatížení. Stálé a užitné zatížení, výpočet účinků.
3.Výpočet zatížení ŽB prvků (deska, průvlak, sloup).
4.Dimenzování zděné stěny. Zatížení a materiálové vlastnosti.
5.Dimenzování zděného pilíře. Výpočet rozměrů.
6.Dimenzování základu. Zatížení a vlastnosti základové půdy, patka.
7.Rezerva - Dimenzování základu. Necentrické zatížení pasu.

Doporučená literatura a podklady

Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb
Studnička J., Holický M.: Zatížení konstrukcí (Ocelové kon.)
Pume D., Košatka P.: Zděné konstrukce (Betonové kon.)

Podmínky udělení zápočtu

Věcně správné (výpočty a výkres) zpracování uvedených cvičení včetně účasti na cvičeních

Cvičící