Nosné konstrukce I - Základy navrhování nosných konstrukcí

Rozvrh
ikona_rozvrhy

Předmět zahrnuje dále uvedené okruhy: metoda navrhování podle mezních stavů, spořádání a předběžný návrh prvků stavební konstrukce, stanovení zatížení a analýza konstrukce, zděné konstrukce a zakládání. Cvičení probíhá tradiční formou. Podmínkou pro zapsání předmětu je zapsaný zápočet ze Statiky II.

Kód: 522NK1B
Semestr: 4
Program: BAK_AU
Rozsah: 2-1
Kredity: 3
Hodnocení: z+zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

1.16. 3.Metoda navrhování nosných konstrukcí, definice mezních stavů
Zásady (PDF  1,3 MB)
2.23. 2.Zatížení stavebních konstrukcí - stálé, proměnné, návrhové situace
Ukázky (PDF  1,5 MB)
3.1. 3.Uspořádání nosné konstrukce, odpovídající statická schémata, tok sil
Zatížení 1 (PDF  1,4 MB)
4.8. 3.určování silových účinků v jednotlivých prvcích, patrové a halové objekty,
Zatížení 2 (PDF  1,4 MB)
5.15. 3.
Konstrukce 1 (PDF  1,4 MB)
6.22. 3.
Konstrukce 2 (PDF  774 kB)
7.29. 3. Zděné konstrukce - Historie a vývoj
zděné 1_z (PDF  18,2 MB)
8.5. 4. Zděné konstrukce - Materiál, druhy zdiva, pomocné prvky, chování zdiva
zděné 2_z (PDF  6,3 MB)
9.12. 4. Zděné konstrukce - Formy zděných prvků, nosné systémy, navrhování konstrukcí
zděné 3_z (PDF  2,6 MB)
10.19. 4. Zděné konstrukce - Vyztužené a předpjaté zdivo
zděné 4_z (PDF  10,2 MB)
11.26. 4. Zakládání
12.3. 5. Zakládání
13.10. 5. Zakládání

Podmínky zkoušky

Ke zkoušce se lze přihlásit pouze po složení zkoušky ze Statiky.

Přednášející

Cvičení/Semináře

1.Výkres tvaru monolitické konstrukce v měřítku 1:50..
2.Výpočet účinků zatížení. Stálé a užitné zatížení, výpočet účinků.
3.Výpočet zatížení ŽB prvků (deska, průvlak, sloup).
4.Dimenzování zděné stěny. Zatížení a materiálové vlastnosti.
5.Dimenzování zděného pilíře. Výpočet rozměrů.
6.Dimenzování základu. Zatížení a vlastnosti základové půdy, patka.
7.Rezerva - Dimenzování základu. Necentrické zatížení pasu.

Doporučená literatura a podklady

Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb
Studnička J., Holický M.: Zatížení konstrukcí (Ocelové kon.)
Pume D., Košatka P.: Zděné konstrukce (Betonové kon.)

Podmínky udělení zápočtu

Věcně správné (výpočty a výkres) zpracování uvedených cvičení včetně účasti na cvičeních

Cvičící