Pravidla pro přihlašování k přípravným kurzům z matematiky a geometrie

Pravidla platná pro přípravné kurzy probíhající na FA ČVUT v termínu říjen–prosinec 2016.

 1. Přihlašování probíhá elektronicky prostřednictvím systému na stránkách Ústavu nosných konstrukcí FA ČVUT. Přihlásit se může zájemce pouze jedenkrát na kurz Geometrie a pouze jedenkrát na kurz Matematiky. Pokud bude účastník přihlášen na některý z předmětů vícekrát, budou všechny jeho přihlášky administrátorem vymazány.
 2. Po úspěšném elektronickém přihlášení je třeba zaplatit kurzovné buď převodem z účtu nebo složenkou (poštovní poukázkou) typu A.
  • Platební údaje:
   - částka: 3000 Kč ( 6000 Kč v případě přihlášení na kurz M i Dg uhraďte v jedné platbě )
   - číslo účtu: 000019-5505650247/0100
   - variabilní symbol:  8201609
   adresa:
   ČVUT - Fakulta architektury
   Thákurova 9
   166 34 Praha 6

  • Doklad o platbě částky 3000 Kč (6000 Kč v případě přihlášení na kurz M i Dg) doručte do 3. 10. 2016:
   • buď emailem na adresu kolarova@fa.cvut.cz (možno i naskenovaný doklad, ústřižek složenky)
   • nebo poštou na adresu:
      RNDr. Dana Kolářová
      ČVUT - Fakulta architektury
      Ústav nosných konstrukcí 15122
      Thákurova 9
      166 34 Praha 6
  • V případě nejasností je účastník kurzu na vyžádání povinen předložit originál dokladu o platbě.
   V emailu nebo na poštou zaslaném dokladu musí být uvedeno (stačí připsat) jméno účastníka kurzu.
 3. V případě nezaplacení bude první týden v říjnu z příslušného kurzu zájemce vyškrtnut a bude na jeho místo zařazen náhradník.
 4. V případě, kdy je přihlášenému zřejmé, že na přihlášený kurz nebude docházet, odhlásí se. Po zaplacení kurzovného však již není možné se odhlásit.
 5. Minimální počet účastníků v každné rozvrhové skupině je 6. Pokud se do 3. 10. 2016 do některé ze skupin nepřihlásí a nezaplatí kurzovné alespoň 6 účastníků, bude tato skupina zrušena. Účastníkům přihlášeným do zrušené skupiny bude umožněn přestup do jiné skupiny a v případě, že přestup nebude možný, bude účasatníkům vráceno zaplacené kurzovné.
 6. Přihlášením se do kurzu(ů) poskytuje zájemce dobrovolně své osobní údaje VŠ: FA ČVUT. Údaje odeslané ve formuláři budou použity pouze k potřebám VŠ.
 7. Kromě případu uvedeného v bodě 5 těchto podmínek se kurzovné nevrací.