Statika I

Předmět seznamuje se statickým působením stavebních konstrukcí, základy pružnosti a pevnosti. Úvod je věnován soustavám sil, a to zejména rovinnému a prostorovému svazku sil a obecné soustavě sil v rovině. Pro teorii pružnosti a pevnosti prutů jsou nezbytné hlavní těžišťové momenty setrvačnosti. Na soustavy sil navazuje výpočet reakcí u staticky určitých konstrukcí a jejich soustav. Nezbytnou oblastí pro statické posuzování prutů je stanovení průběhů vnitřních sil - posouvajících sil, normálových sil a ohybových momentů. Statika I se také věnuje stanovením osových sil na příhradových konstrukcích - tato problematika se procvičuje na cvičeních až v následujícím semestru. Na úvod o prostých případech pružnosti a pevnosti navazuje předmět Statika II. Statika je teoretickým základem pro další předměty, jako jsou Nosné konstrukce a Stavitelství. Znalosti získané v předmětu se uplatní i ve výuce ateliérů. Cvičení probíhá tradiční formou.

Statika I (522ST1, 1+2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7:15 - 8:459:00 - 10:3010:45 - 12:15 12:30 - 14:0014:15 - 15:4516:00 - 17:30 17:45 - 19:15
8:00 - 9:309:45 - 11:1511:30 - 13:00 13:15 - 14:4515:00 - 16:3016:45 - 18:15 18:30 - 20:00
Po   T9:105 - P
M. Vokáč
1
Sudý týden
 
 
 
 
Út   T9:501 - C
Š. Nenadálová
110 
 
T9:501 - C
Š. Nenadálová
109 
 
 
 
 
 
St   T9:501 - C
L. Kudrnáčová
104 
 
T9:501 - C
L. Kudrnáčová
103 
 
  T9:501 - C
T. Bittner
102 
 
T9:501 - C
T. Bittner
101 
 
 
 
 
 
Čt   T9:501 - C
D. Čítek
106 
 
T9:501 - C
D. Čítek
105 
 
 
 
 
 
T9:501 - C
M. Rydval
108 
 
T9:501 - C
M. Rydval
107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámky:
Pá 14.4. Velký pátek.
Po 17.4. Velikonoční pondělí. Po Velikonocích se přednáší Statika I v lichý kalendářní týden.
Po 1.5. Svátek práce.
Út 2.5. Výuka jako v pondělí.
Po 8.5. Den osvobození.
Čt 11.5. Výuka jako v pondělí.
St 17.5. Rektorský den.

Kód: 522ST1
Semestr: 2
Program: BAK_AU
Rozsah: 1-2
Kredity: 3
Hodnocení: klz
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

Přednáška ze STATIKY I je v letním semestru 2016/2017 nejprve každý sudý kalendářní týden a po Velikonocích každý lichý kalendářní týden. Přednášky se konají v přednáškovém sále T9:105, v pondělí od 9:00 hod. Harmonogram je následující:
1.Soustavy sil:
Axiom o rovnováze sil, Axiom o rovnoběžníku sil, Rovinný svazek sil, Prostorový svazek sil, Obecná soustava sil v rovině, Obecná soustava sil v prostoru
Soustavy sil (PDF  399 kB)
2. *přednáší se DG2 *
3.Průřezové veličiny:
Plocha průřezu, Statický moment průřezu, Poloha těžiště průřezu, Těžiťové momenty setrvačnosti, Hlavní těžišťové osy setrvačnosti, Hlavní momenty setrvačnosti průřezu, Poloměr setrvačnosti, Elipsa setrvačnosti
Průřezové veličiny (PDF  289 kB)
4.* přednáší se DG2 *
5.Reakce na tuhých deskách a staticky určitých soustavách:
Hmotné objekty v rovině a jejich stupně volnosti, Vnější vazby, reakce a stupně volnosti, Statická určitost a výjimkové případy podepření, Výpočet reakcí u staticky určitých tuhých desek, Soustavy tuhých desek a vnitřní vazby, reakce a stupně volnosti, Statická určitost soustav tuhých desek, Výpočet reakcí staticky určitých soustav
6.* přednáší se DG2 *
7.Vnitřní síly na staticky určitých konstrukcích a jejich soustav:
Posouvající síla, Ohybový moment, Normálová síla, Určení průběhu vnitřních sil na přímém nosníku, Určení průběhu vnitřních sil na lomeném nosníku, Určení průběhu vnitřních sil na staticky určité soustavě
Vnitřní síly (PDF  259 kB)
Příklady (PDF  48,6 kB)
8.* přednáší se DG2 *
9.* Velikonoční pondělí *
10.Příhradové konstrukce:
Statická určitost příhradových soustav, Zjednodušující předpoklady pro výpočet příhradových konstrukcí, Výpočet osových sil příhradové soustavy, Obecná metoda styčných bodů, Zjednodušená metoda styčných bodů, Průsečná metoda, Tažené a tlačené pruty příhradového vazníku.
Příhradové konstrukce (PDF  219 kB)
11.* přednáší se DG2 *
12.Prosté případy pružnosti - Prostý tah a tlak, prostý smyk:
Prastý tah a tlak, Hookeův zákon, staticky neurčitý tah a tlak, délková teplotní roztažnost. Prostý smyk a jeho užití u nýtového, resp. šroubového, přípoje a u koutového svaru.
13.* přednáší se DG2 *

Doporučená literatura a podklady

Radmila Vondrová. Statika I. Příklady. Praha : ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-02949-7.
Czesaná Božena, Hejnová Olga. Teoretická mechanika - příklady. Praha : ČVUT, 1994. ISBN 80-01-00284-5.
Dvořák Jiří. Stavební mechanika. Praha : SOBOTÁLES, 1994. ISBN 80-901570-7-6.
Hořejší, J.; Šafka, J. a kol. Statické tabulky. Technický průvodce, svazek 51. Praha : SNTL, 1987.
Tadeusz Kolendowicz. Stavební mechanika pro architekty. Přeložil doc. Ing. Jiří Muk, CSc. Praha : SNTL, 1984. 290s.
Shaeffer R. E. Reinforced concrete. Preliminary design for architects and builders. New York : McGRAW-HILL, INC., 1992. ISBN 0-07-056417-5.

Přednášející

Cvičení/Semináře

V letním semestru 2016/2017 se výuka řídí nádledujícím harmonogramen. Vzhledem ke státním svátkům, rektorskému nebo děkanskému dni a přesunům ve výuce může být mezi jednotlivými paralelkami posun.
1.Rovinný svazek sil
2.Prostorový svazek sil
1. domácí cvičení
3.Obecná soustava sil v rovině
2. domácí cvičení
4.Těžiště průřezu
Termín pro odevzdání domácího cvičení č. 1.
5.Momenty setrvačnosti průřezu
3. domácí cvičení
Termín pro odevzdání domácího cvičení č. 2.
6.Reakce na tuhých deskách
7.Reakce na staticky určitých soustavách
4. domácí cvičení
Termín pro odevzdání domácího cvičení č. 3.
8.Vnitřní síly na přímém nosníku
5. domácí cvičení
9.Vnitřní síly na lomeném nosníku
6. domácí cvičení
Termín pro odevzdání domácího cvičení č. 4.
10.Vnitřní síly na staticky určité soustavě
7. domácí cvičení
Termín pro odevzdání domácího cvičení č. 5.
11.Vnitřní síly na staticky určité soustavě
Termín pro odevzdání domácího cvičení č. 6.
12.Zápočtová písemka:
1) Momenty setrvačnosti,
2) Vnitřní síly na staticky určité soustavě.
Úspěšně napsaná zápočtová písemka nesmí mít z žádného příkladu hodnocení F.
Povolené pomůcky k zápočtové písemce:
1) Kalkulačka, čisté listy papíru a psací potřeby.
2) Výpis důležitých vzorců libovolného zpracování (psaný text, tiskárna PC, Xerox,...). Omezen je formát papíru na 1 list A4.
Termín pro odevzdání domácího cvičení č. 7.
13.* rezerva * Každému odpadne jedno cvičení.

Doporučená literatura a podklady

Sbírka interaktivních příkladů v programu GeoGebra na portále GeoGebraTube, která je v HTML5, a proto spustitelná na různých zařízeních.

RPTM 2014, 2015 a 2016 (příklady k procvičení)

Podmínky udělení zápočtu

1) Docházka na cvičení min. 80 %.
2) Každý student navštěvuje cvičení, kde je zapsán v KOSu. Přesun není možný.
3) Odevzdané a správně vypracované domácí úkoly.
4) Termín pro odevzdání domácího cvičení je 14 dní od jeho zadání. Pozdní odevzdání znamená práci navíc - trestný úkol.
5) Úspěšně napsaná zápočtová písemka (žádný příklad není hodnocen F).
6) V klasifikovaném zápočtu se hodnotí jednak výsledek zápočtové písemky a jednak práce během semestru (zejména domácí úkoly).
7) Uzavření klasifikace v letním semestru 2016/2017 je 16.6.2017.

Cvičící

Ing. Tomáš Bittner - Paralelka 101, 102

Koeficienty

Domácí cvičení č.1: Prostorový svazek sil

Domácí cvičení č.2: Obecná soustava sil v rovině

Domácí cvičení č.3: Elipsa setrvačnosti

Domácí cvičení č.4: Reakce na staticky určité soustavě

Domácí cvičení č.5: Vnitřní síly na přímém nosníku

Domácí cvičení č.6: Vnitřní síly na lomeném nosníku

Domácí cvičení č.7: Vnitřní síly na staticky určité soustavě

Ing. David Čítek - Paralelka 105, 106

Domácí cvičení č.1: Prostorový svazek sil

Domácí cvičení č.2: Obecný svazek sil

Domácí cvičení č.3: Elipsa setrvačnosti

Domácí cvičení č.4: Reakce na staticky určité soustavě

Domácí cvičení č.5: Vnitřní síly na přímém nosníku

Domácí cvičení č.6: Vnitřní síly na lomeném nosníku

Domácí cvičení č.7: Vnitřní síly na staticky určité soustavě

Koeficienty 105

Koeficienty 106

Ing. Lucie Kudrnáčová - Paralelka 103, 104

KOEFICIENTY 103

KOEFICIENTY 104

1. Domácí úkol

2. Domácí úkol

3. Domácí úkol

4.Domácí úkol

5.Domácí úkol

6.Domácí úkol

7.Domácí úkol

STAV ÚKOLŮ 9.6.2017

SPLENENI TESTU K  13.6.

Ing. Šárka Nenadálová - Paralelka 109, 110

- Koeficienty 109

- Koeficienty 110

- DC 1

- DC 2

- DC 3

- DC 4

- DC5

- DC 6

- DC 7

- Ocelové tabulky

- Tabulky obrazců

Ing. Milan Rydval - Paralelka 107, 108

Koeficienty

Domácí cvičení č. 1 - Prostorový svazek sil

Domácí cvičení č. 2 - Obecná soustava sil

Domácí cvičení č. 3 - Průřezové charakteristiky, elipsa setrvačnosti

Domácí cvičení č. 4 - Reakce na staticky určité soustavě

Domácí cvičení č. 5 - Vnitřní síly na přímém nosníku

Domácí cvičení č. 6 - Vnitřní síly na lomeném nosníku

Domácí cvičení č.7 - Vnitřní síly na staticky určité soustavě

Podklady:

Tabulky základních obrazců

Ocelové tabulky