Úvod do exaktních věd

Rozvrh
ikona_rozvrhy

Základy prostorové geometrie, analytická geometrie v prostoru, využití maticového počtu k zjednodušení výpočtů, parametrizace křivek a ploch vzhledem k možnému použití v grafických systémech.

Kód: 550EV
Semestr: 1
Program: BAK_D
Rozsah: 2-0
Kredity: 2
Hodnocení: zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

ÚVOD DO EXAKTNÍCH VĚD zimní semestr 2015/16
1.Úvod do studia, základy prostorové geometrie
2.Diferenciální počet - užití
podklady-dif.pocet.pdf (PDF  660 kB)
3.Integrální počet - užití
podklady-integraly.pdf (PDF  126 kB)
4.Matice - základní pojmy-samostudium (WORKSHOP)
matice-.pdf (PDF  408 kB)
5.Matice - užití
matice-uziti.pdf (PDF  303 kB)
6.Matice a řešení soustav lineárních rovnic
matice-slr.pdf (PDF  40,5 kB)
7.Parametrizace v rovině a v prostoru
8.Parametrizace kružnice
p8-kruznice.pdf (PDF  47,9 kB)
9.Parametrizace dalších rovinných křivek
10.Parametrizace rotačních ploch
11.Parametrizace šroubovice a šroubových ploch
12.Parametrizace dalších ploch
13.Shrnutí, informace o ZK
vzorovy-test.pdf (PDF  429 kB)

Přednášející

Odkazy

http://mathonline.fme.vutbr.cz/

dcv1.pdf (PDF  360 kB)
dcv2.pdf (PDF  279 kB)
dcv3.pdf (PDF  307 kB)
dcv4-.pdf (PDF  437 kB)
dcv5.pdf (PDF  284 kB)
dcv6.pdf (PDF  202 kB)
dcv7.pdf (PDF  230 kB)
dcv.-8.pdf (PDF  422 kB)
dcv9.pdf (PDF  427 kB)
dcv10.pdf (PDF  223 kB)
dcv.11.pdf (PDF  205 kB)
domaci-cviceni-c12.pdf (PDF  209 kB)