Úvod do exaktních věd

Rozvrh
ikona_rozvrhy

Základy prostorové geometrie, analytická geometrie v prostoru, využití maticového počtu k zjednodušení výpočtů, parametrizace křivek a ploch vzhledem k možnému použití v grafických systémech.

Kód: 550EV
Semestr: 1
Program: BAK_D
Rozsah: 2-0
Kredity: 2
Hodnocení: zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

ÚVOD DO EXAKTNÍCH VĚD zimní semestr 2015/16
1.Úvod do studia, základy prostorové geometrie
2.Diferenciální počet - užití
podklady-dif.pocet.pdf (PDF  660 kB)
3.Integrální počet - užití
podklady-integraly.pdf (PDF  126 kB)
4.Matice - základní pojmy-samostudium (WORKSHOP)
matice-.pdf (PDF  408 kB)
5.Matice a řešení soustav lineárních rovnic
6.Matice - další užití
7.Parametrizace v rovině a v prostoru
8.Parametrizace kružnice
9.Parametrizace dalších rovinných křivek
10.Parametrizace rotačních ploch
11.Parametrizace šroubovice a šroubových ploch
12.Parametrizace dalších ploch
13.Shrnutí, informace o ZK

Přednášející

Odkazy

http://mathonline.fme.vutbr.cz/

dcv1.pdf (PDF  360 kB)
dcv2.pdf (PDF  279 kB)
dcv3.pdf (PDF  307 kB)
dcv4-.pdf (PDF  437 kB)