Úvod do exaktních věd

Rozvrh
ikona_rozvrhy

Základy prostorové geometrie, analytická geometrie v prostoru, využití maticového počtu k zjednodušení výpočtů, parametrizace křivek a ploch vzhledem k možnému použití v grafických systémech.

Kód: 550EV
Semestr: 1
Program: BAK_D
Rozsah: 2-0
Kredity: 2
Hodnocení: zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

ÚVOD DO EXAKTNÍCH VĚD zimní semestr 2015/16
1.Úvod do studia, základy prostorové geometrie
dcv1.pdf (PDF  225 kB)
2.Diferenciální počet - užití
dcv2.pdf (PDF  279 kB)
3.Integrální počet - užití
tabulka---integraly.pdf (PDF  544 kB)
integraly.pdf (PDF  996 kB)
dcv3.pdf (PDF  340 kB)
4.Matice - základní pojmy-samostudium (WORKSHOP)
matice-zaklady.pdf (PDF  170 kB)
5.Matice a řešení soustav lineárních rovnic
matice-dopln-ni.pdf (PDF  456 kB)
resenislr.pdf (PDF  177 kB)
dcv4.pdf (PDF  431 kB)
6.Matice - další užití
dcv5.pdf (PDF  208 kB)
7.Parametrizace v rovině a v prostoru
domaci-cviceni-c6.pdf (PDF  229 kB)
8.Parametrizace kružnice
zadani-dcv.7.pdf (PDF  497 kB)
9.Parametrizace dalších rovinných křivek
param-dalsi-krivky.pdf (PDF  2,1 MB)
zadani-dcv.8.pdf (PDF  249 kB)
10.Parametrizace rotačních ploch
zadani-rysu-c.4.pdf (PDF  98 kB)
domaci-cviceni-c9.pdf (PDF  223 kB)
11.Parametrizace šroubovice a šroubových ploch
domaci-cviceni-c10.pdf (PDF  206 kB)
12.Parametrizace dalších ploch
domaci-cviceni-c11.pdf (PDF  209 kB)
13.Shrnutí, informace o ZK
vzorovy-test.pdf (PDF  429 kB)

Přednášející

Odkazy

http://mathonline.fme.vutbr.cz/