Vyrovnávací kurzy matematiky

Kurzy jsou určeny především pro studenty prvního ročníku FA ČVUT (bakalářský studijní program, obor Architektura a urbanismus). Cílem kurzu je zopakovat, procvičit a případně doplnit ty partie středoškolské matematiky, které jsou nezbytné pro úspěšné absolvování povinného předmětu Matematika I v 2. semestru.

Kurz má deset lekcí o délce 90 minut, které budou v letním semestru akademického roku 2016/17 probíhat v termínu březen – květen 2017.

Tematické okruhy

 • Analytická geometrie v rovině
   – body, vektory, přímky
   – kuželosečky
 • Analytická geometrie v prostoru
   – body, vektory, přímky, roviny
 • Goniometrické funkce
 • Goniometrické rovnice a nerovnice
 • Exponenciální funkce
 • Exponenciální rovnice a nerovnice
 • Logaritmické funkce
 • Logaritmické rovnice a nerovnice

Konkrétní náplň kurzu lze upravit podle potřeb přihlášených studentů.

Cena kurzu

Cena kurzu v LS ak. roku 2016/17 je 1500 Kč.

Rozvrh kurzů

kurz den v týdnu čas vyuč. hodiny učebna
VKM1 středa 15.00 – 16.30 10 – 11 402
VKM2 čtvrtek 10.45 – 12.15 5 – 6 447

Pokud se chcete některého z kurzů účastnit, napište na adresu vl.hajkova@seznam.cz. (V případě, že Vám vyhovuje více termínů, uveďte je všechny a napište, který preferujete.)

Pokud se sejde na daný termím dostatek zájemců, dostanete emailem další informace a pokyny.