Technické kreslení

Rozvrh
ikona_rozvrhy

Význam technického kreslení a význam normalizace technických výkresů, normy, jejich platnost a závaznost. Rozšíření geometrických poznatků z předmětu deskriptivní geometrie o technické křivky a další plochy, se kterými se mohou studenti oboru průmyslový design setkat v praxi, jejich kótování. Kreslení náčrtů od ruky. Technické zobrazování a kótování na příkladech ze strojírenství, stavebnictví a nábytkářství. Předepisování přesnosti rozměrů a jakosti povrchu. Formální úprava výkresových listů, popisová pole, seznamy položek. Přehled technických dokumentů. Úvod do technického kreslení v CADu.

Kód: 550TK
Semestr: 2
Program: BAK_D
Rozsah: 0-2
Kredity: 2
Hodnocení: klz
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Cvičení/Semináře

1.Úvod do studia, význam TK
2.Normy pro technické výkresy, normy čar, písma, formátů..
3.Metody promítání-pravoúhlé promítání na kolmé průmětny
4.Metody promítání-axonometrické promítání
5.Zobrazování základních geometrických těles a zobrazování součástí
6.Zobrazování řezů a průřezů, zjednodušování a přerušování obrazů
7.Základní pojmy a pravidla kótování
8.Způsoby kótování, konkrétní příklady
9.Kótování-shrnutí
10.Předepisování přesnosti rozměrů a jakosti povrchu
11.Konzultace TK v ateliérových pracích
12.Zápočet

Cvičící

tkd.cv.1.pdf (PDF 22 kB)
tksoucast.pdf (PDF 9,9 kB)