Deskriptivní geometrie I

Rozvrh
ikona_rozvrhy

Cílem předmětu je poskytnout základní teoretické znalosti z oblasti zobrazovacích metod, teorie osvětlení a teorie ploch stavebně-inženýrské praxe. Důraz při výuce je kladen nejen na rozvíjení prostorové představivosti studentů, ale i na kvalitní grafický projev. Získané vědomosti studenti uplatní zejména v ateliérech a při počítačovém navrhování v CADu. Cvičení probíhá tradiční formou.

Kód: 521DG1
Semestr: 1
Program: BAK_AU
Rozsah: 2-2
Kredity: 4
Hodnocení: klz
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

1.1. 10. 2018
Úvod do studia, zobrazení v rovině, afinita
Značení (PDF  47,4 kB)
2.8. 10. 2018
Kuželosečky - základní konstrukce a ohniskové vlastnosti
P2 Kuželosečky (PDF  72,3 kB)
3.15. 10. 2018
Promítání a jeho klasifikace, topografické plochy
P3 promítání (PDF  101 kB)
4.22. 10. 2018
Přednáška odpadla
5.29. 10. 2018
Polohové a metrické úlohy v prostoru
6.5. 11. 2018
Obraz kružnice a kulové plochy
7.12. 11. 2018
Pravoúhlá axonometrie
8.19. 11. 2018
Kosoúhlé promítání
9.26. 11. 2018
Lineární perspektiva, úběžníky, stopníky, vhodná volba LP
P9 Lineární perspektiva (PDF  32,2 kB)
10.3. 12. 2018
LP – obraz kružnice
P10 LP kružnice (PDF  60 kB)
11.10. 12. 2018
Fotogrammetrie
P11 Fotogrammetrie (PDF  22,3 kB)
12.17. 12. 2018
Řezy těles
P12 Řezy těles (PDF  149 kB)

Doporučená literatura a podklady

 • Pomykalová E.: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus 2010 (odkaz)
 • Drs L.: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus (odkaz)
 • Musálková B.: Deskriptivní geometrie pro SPŠ stavební, Sobotáles
 • Urban A. : Deskriptivní geometrie I (odkaz)
 • Piska R., Medek V.: Deskriptivní geometrie I (odkaz)
 • Drábek K., Harant F., Setzer O.: Deskriptivní geometrie I (odkaz)
 • Černý J., Kočandrlová M.: Konstruktivní geometrie (skripta ČVUT odkaz)

Přednášející

Cvičení/Semináře

1.Konstrukce pětiúhelníku, bodová konstrukce elipsy
2.Elipsa, parabola, hyperbola (bodové konstrukce a tečny)
C2 Kuželosečky (PDF  35,2 kB)
3.Afinita – obraz pětiúhelníku, kružnice, elipsy v afinitě (Rytzova konstrukce)
C3 Afinita (PDF  13,4 kB)
4.Zobrazení objektu zadaného v MP ve VP
5.Polohové úlohy v MP i VP (průsečík přímky s rovinou, průsečnice rovin, ...)
C5 MP (PDF  13,1 kB)
6.Polohové úlohy pokračování, skutečná velikost úsečky v MP
7.Zobrazení objektu v pravoúhlé axonometrii
C7 PA (PDF  17,8 kB)
8.Zobrazení objektu v kosoúhlém promítání
C8 KP (PDF  9,3 kB)
9.Rys Zobrazení objektu v PA, KP, VP zadaného v MP
10.Lineární perspektiva, síť pro interiér, zobrazení schodiště
11.Lineární perspektiva, síť pro exteriér, zobrazení kružnice
C11 LP kružnice (PDF  59,1 kB)
12.Zrcadlení v lineární perspektivě
C12 Fotogrammetrie (PDF  6,6 kB)
13.Rys Zrcadlení v LP

Doporučená literatura a podklady

Podmínky udělení zápočtu

Požadavky pro získání zápočtu jsou uvedeny na samostatné stránce.

Cvičící


Rysy

V průběhu semestru a na začátku zkouškového období se píší dva rysy, jejichž bodové hodnocení je součástí závěrečného hodnocení předmětu (viz pořadavky pro získání kl. z.).

Ke každému rysu bude s dostatečným předstihem zveřejněna sada příkladů. Ve vyhrazeném čase pak student(ka) dostane ve škole zadán jeden z těchto příkladů.

Hodnocení

 • 1 bod - správnost řešení a přesnost konstrukcí
 • 1 bod - zpracování (úhlednost, čistota, plynulost a návaznost čar, ...)

Zápočtový test

Obsah testu

Zápočtový test bude sestaven z příkladů:

 • řez tělesa (2 b.) - předtištěné zadání, MP, VP, KP, PA
 • fotogrammetrie (2 b.)
 • základní úlohy (1 b. + 1 b.) - dvě dílčí základní úlohy (typu průsečík přímky s rovinou, průsečnice rovin, základní metrické úlohy, otáčení, úběžníky, redukce ...), typově se bude jednat o úlohy z elektronických skript

Vzorová zadání zápočtového testu

Termíny testů

Na jednotlivé termíny bude možno se přihlásit v KOSu. Student(ka), který(á) bude přihlášen(a) na více než jednom termínu testu, bude vyškrtnut(a) ze všech!