Deskriptivní geometrie II

Upozornění
Od LS 2018/19 najdete aktuální informace k předmětu na stránkách FA, podklady k přednáškám a cvičením pak v kurzu v systému Moodle.
Rozvrh
ikona_rozvrhy

Cílem předmětu je poskytnout základní teoretické znalosti z oblasti zobrazovacích metod, teorie osvětlení a teorie ploch stavebně-inženýrské praxe. Důraz při výuce je kladen nejen na rozvíjení prostorové představivosti studentů, ale i na kvalitní grafický projev. Získané vědomosti studenti uplatní zejména v ateliérech a při počítačovém navrhování v CADu. Cvičení probíhá tradiční formou. Před zapsáním výuky Deskriptivní geometrie II je třeba získat klasifikovaný zápočet z Deskriptivní geometrie I.

Kód: 521DG2
Semestr: 2
Program: BAK_AU
Rozsah: 1-2
Kredity: 3
Hodnocení: klz
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

Přednášky z Dg II se střídají s přednáškami Statiky I.
Přednášky Dg II se konají v lichých kalendářních týdnech, od 2. 4. 2018 v sudých kalendářních týdnech.
1.26. 2. 2018
Rotační plochy
2.12. 3. 2018
Šroubové plochy
3.26. 3. 2018
Přímkové plochy
4.16. 4. 2018
Osvětlení kulové plochy
5.31. 4. 2018
Osvětlení dutiny těles
6.14. 5. 2018
Osvětlení

Doporučená literatura a podklady

Urban A.: Deskriptivní geometrie. II Praha: Nakladatelství techn. lit., 1979 (ÚK ČVUT)
Piska R., Medek V.: Deskriptivní geometrie II, Praha: SNTL, 1975 (ÚK ČVUT)
Setzer O.: Deskriptivní geometrie II, Praha: SNTL, 1980. (ÚK ČVUT)
Černý J., Kočandrlová M.: Konstruktivní geometrie, Praha: České vysoké učení technické v Praze, Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2016 (ÚK ČVUT)

Přednášející

Cvičení/Semináře

1.Šroubovice
zadání semestrální práce
2.Rotační plochy
3.Rotační plochy
4.Šroubové plochy
5.Šroubové plochy
6.Hyperbolický paraboloid
7.Konoidy
8. Rys č. 1 – Plochy
9.Osvětlení základních těles
10.Osvětlení – skupina objektů
11.Osvětlení – dutina tělesa
12.Osvětlení v lineární perspektivě

Poznámka ke cvičením

Přehled cvičení - posuny kvůli státním svátkům a změnám rozvrhu.

Změny ve výuce v letním semestru ak. roku 2017/18

 • 30. 3. 2018 (pátek) – státní svátek
 • 2. 4. 2018 (pondělí) – Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2018 (úterý) – státní svátek
 • 8. 5. 2018 (úterý) – státní svátek
 • 10. 5. 2018 (čtvrtek) – učí se podle úterního rozvrhu
 • 16. 5. 2018 (středa) – rektorský den

Konkrétní náplň cvičení a případné úpravy sylabu stanovuje cvičící. Materiály ke cvičením (pokud jsou k dispozici) najdete na stránkách jednotlivých vyučujících.

Doporučená literatura a podklady

Elektronická skripta
Příklady na procvičení
Některé základní konstrukce
Maleček K.: Konstruktivní geometrie: Sbírka příkladů, 2. přeprac.vyd. Praha: ČVUT, 1995 (ÚK ČVUT)

Podmínky udělení zápočtu

Požadavky pro získání klasifikovaného zápočtu jsou uvedeny na  samostatné stránce.

Cvičící


Rysy

V 8. týdnu semestru a ve zkouškovém období se budou rýsovat rysy. Příklady zadané na jednotlivých termínech budou vybrány z předem známých příkladů. U odevzdaného rysu bude hodnocena správnost konstrukcí a úhlednost rýsování. Za 1. rys (Plochy) lze získat nejvýše 2 body, za 2. rys (Osvětlení) lze získat nejvýše 3 body (vždy polovina bodů za správnost konstrukcí, polovina bodů za úhledné zpracování).


Semestrální práce

Podmínkou získání zápočtu je vypracování a včasné odevzdání semestrální práce odpovídající zadání.

Obecné podmínky

 • Závazné podmínky pro vypracování a odevzdání semestrální práce stanovuje vedoucí práce.
 • Termín odevzdání práce stanoví vedoucí práce (nejpozději ale 4. 5. 2018) , tento termín je závazný.
 • Neodevzdání práce v daném termínu nebo odevzdání práce neodpovídající požadavkům je důvodem neudělení zápočtu.
 • Pokud je nějaká část semestrální práce zpracována na počítači, jsou součástí odevzdávky i tiskové soubory (PDF) a zdrojové soubory (nejčastěji DWG, 3DM apod.). Konkrétní pokyny pro odevzdávání dat stanoví vedoucí práce. Student je zodpovědný za to, že bude mít v termínu odevzdání práce data k dispozici.
 • V semestrální práci lze provádět úpravy a opravy pouze před termínem odevzdání stanoveným vedoucím práce.

Bodování semestrální práce 

Za semestrální práci je možno získat nejvýše 4 body. Bodování semestrálních prací bude odpovídat kvalitě jejich zpracování a náročnosti vybraného tématu / zadání (práce s méně náročným zadáním nebude ohodnocena plným počtem bodů, byť bude zpracována kvalitně a podle požadavků).

Témata semestrálních prací 

 • Témata semestrálních prací vypisují jednotliví vyučující.
 • Student může po předchozí domluvě pracovat na semestrální práci pod vedením jiného vyučujícího, než svého cvičícího.
 • Přehled vypsaných témat semestrálních prací.