Descriptive geometry I

Code: 521DG1
Semester: 1
Programme: BAK_AU
Rozsah: 2-2
Credits: 4
Grading: GA
Type: compulsory
Language: Czech

Lectures

1.3. 10. 2016
Úvod do studia, topografické plochy
(  4 kB)
(  4 kB)
2.10. 10. 2016
Kuželosečky - základní konstrukce a ohniskové vlastnosti
(  4 kB)
3.17. 10. 2016
Promítání a jeho klasifikace, zobrazení krychle s podstavou v půdorysně
(  4 kB)
4.24. 10. 2016
Polohové úlohy v MP a VP
(  4 kB)
5.31. 10. 2016
Metrické úlohy - skutečná velikost úsečky, otočení roviny
(  4 kB)
6.7. 11. 2016
Obraz kružnice a kulové plochy
(  4 kB)
7.14. 11. 2016
Pravoúhlá axonometrie
(  4 kB)
8.21. 11. 2016
Kosoúhlé promítání
(  4 kB)
9.28. 11. 2016
Řezy těles
(  4 kB)
10.5. 12. 2016
Lineární perspektiva, úběžníky, stopníky, vhodná volba perspektivy
(  4 kB)
11.12. 12. 2016
LP – obraz kružnice
(  4 kB)
12.2. 1. 2017
Fotogrammetrie
(  4 kB)

Lecturer

Seminars

1.Elipsa - bodová konstrukce, proužková konstrukce, tečna
2.Parabola, hyperbola
(  4 kB)
3.Afinita - definice, obraz pětiúhelníka, obraz kružnice, elipsy (Rytzova konstrukce)
(  4 kB)
4.Zobrazení objektu zadaného v MP ve VP
(  4 kB)
5.Polohové úlohy v MP i VP (průsečík přímky s rovinou, průsečnice rovin, ...)
(  4 kB)
6.Polohové úlohy pokračování, skutečná velikost úsečky v MP
(  4 kB)
7.Zobrazení objektu v pravoúhlé axonometrii
(  4 kB)
8.Zobrazení objektu v kosoúhlém promítání
(  4 kB)
9.Rys Zobrazení objektu v PA nebo KP zadaného v MP
10.Lineární perspektiva, síť pro interiér, zobrazení schodiště
(  4 kB)
11.Lineární perspektiva, síť pro exteriér, zobrazení kružnice
(  4 kB)
12.Zrcadlení v lineární perspektivě
(  4 kB)
13.Rys Zrcadlení v LP

Lecturers

Page not found!