Descriptive geometry I

Code: 521DG1
Semester: 1
Programme: BAK_AU
Rozsah: 2-2
Credits: 4
Grading: GA
Type: compulsory
Language: Czech

Lectures

1.2. 10. 2017
Úvod do studia, zobrazení v rovině, afinita
(  4 kB)
(  4 kB)
2.9. 10. 2017
Kuželosečky - základní konstrukce a ohniskové vlastnosti
(  4 kB)
3.16. 10. 2017
Promítání a jeho klasifikace, topografické plochy
(  4 kB)
4.23. 10. 2017
Polohové úlohy v MP a VP
(  4 kB)
5.30. 10. 2017
Metrické úlohy v prostoru
(  4 kB)
6.6. 11. 2017
Obraz kružnice a kulové plochy
(  4 kB)
7.13. 11. 2017
Pravoúhlá axonometrie
(  4 kB)
8.20. 11. 2017
Kosoúhlé promítání
(  4 kB)
9.27. 11. 2017
přednáška odpadá
(  4 kB)
10.4. 12. 2017
Lineární perspektiva
(  4 kB)
11.11. 12. 2017
Fotogrammetrie
(  4 kB)
12.18. 12. 2017
Řezy těles
(  4 kB)

Lecturer

Seminars

1.Konstrukce pětiúhelníku, bodová konstrukce elipsy, afinita
2.Elipsa, parabola, hyperbola (bodové kce a tečny)
(  4 kB)
3.Afinita - obraz pětiúhelníka, kružnice, elipsy v afinitě (Rytzova konstrukce)
(  4 kB)
4.Zobrazení objektu zadaného v MP ve VP
(  4 kB)
5.Polohové úlohy v MP i VP (průsečík přímky s rovinou, průsečnice rovin, ...)
(  4 kB)
6.Polohové úlohy pokračování, skutečná velikost úsečky v MP
(  4 kB)
7.Zobrazení objektu v pravoúhlé axonometrii
(  4 kB)
8.Zobrazení objektu v kosoúhlém promítání
(  4 kB)
9.Rys Zobrazení objektu v PA, KP, VP zadaného v MP
10.Lineární perspektiva, síť pro interiér, zobrazení schodiště
(  4 kB)
11.Lineární perspektiva, síť pro exteriér, zobrazení kružnice
(  4 kB)
12.Zrcadlení v lineární perspektivě
(  4 kB)
13.Rys Zrcadlení v LP

Lecturers

Page not found!