Descriptive geometry II

Code: 521DG2
Semester: 2
Programme: BAK_AU
Rozsah: 1-2
Credits: 3
Grading: GA
Type: compulsory
Language: Czech

Lectures

Přednášky z Dg II se střídají s přednáškami Statiky I.
Přednášky Dg II se konají v lichých kalendářních týdnech, od 2. 4. 2018 v sudých kalendářních týdnech.
1.26. 2. 2018
Rotační plochy
2.12. 3. 2018
Šroubové plochy
3.26. 3. 2018
Přímkové plochy
4.16. 4. 2018
Osvětlení kulové plochy
5.31. 4. 2018
Osvětlení dutiny těles
6.14. 5. 2018
Osvětlení

Lecturer

Seminars

1.Šroubovice
zadání semestrální práce
2.Rotační plochy
3.Rotační plochy
4.Šroubové plochy
5.Šroubové plochy
6.Hyperbolický paraboloid
7.Konoidy
8. Rys č. 1 – Plochy
9.Osvětlení základních těles
10.Osvětlení – skupina objektů
11.Osvětlení – dutina tělesa
12.Osvětlení v lineární perspektivě

Lecturers

Page not found!