Descriptive geometry II

Code: 521DG2
Semester: 2
Programme: BAK_AU
Rozsah: 1-2
Credits: 3
Grading: GA
Type: compulsory
Language: Czech

Lectures

Přednášky z Dg II se střídají s přednáškami Statiky I.
Přednášky Dg II se konají v lichých kalendářních týdnech, od 2. 4. 2018 v sudých kalendářních týdnech.
1.26. 2. 2018
Rotační plochy
(  4 kB)
2.12. 3. 2018
Šroubové plochy
(  4 kB)
3.26. 3. 2018
Přímkové plochy
(  4 kB)
4.16. 4. 2018
Osvětlení kulové plochy
(  4 kB)
5.31. 4. 2018
Osvětlení dutiny těles
(  4 kB)
6.14. 5. 2018
Osvětlení
(  4 kB)

Lecturer

Seminars

1.Šroubovice
zadání semestrální práce
(  4 kB)
2.Rotační plochy
(  4 kB)
3.Rotační plochy
4.Šroubové plochy
(  4 kB)
5.Šroubové plochy
(  4 kB)
6.Hyperbolický paraboloid
(  4 kB)
7.Konoidy
(  4 kB)
8. Rys č. 1 – Plochy
9.Osvětlení základních těles
(  4 kB)
10.Osvětlení – skupina objektů
(  4 kB)
11.Osvětlení – dutina tělesa
(  4 kB)
12.Osvětlení v lineární perspektivě
(  4 kB)
(  4 kB)

Lecturers

Page not found!