Code: 550EV
Semester: 1
Programme: BAK_D
Rozsah: 2-0
Credits: 2
Grading: E
Type: compulsory
Language: Czech

Lectures

ÚVOD DO EXAKTNÍCH VĚD zimní semestr 2015/16
1.Úvod do studia, základy prostorové geometrie
(  4 kB)
2.Diferenciální počet - užití
(  4 kB)
3.Integrální počet - užití
(  4 kB)
4.Matice - základní pojmy-samostudium (WORKSHOP)
(  4 kB)
5.Matice - užití
(  4 kB)
(  4 kB)
(  4 kB)
(  4 kB)
6.Matice a řešení soustav lineárních rovnic
(  4 kB)
7.Parametrizace v rovině a v prostoru
8.Parametrizace kružnice
(  4 kB)
9.Parametrizace dalších rovinných křivek
(  4 kB)
10.Parametrizace rotačních ploch
11.Parametrizace šroubovice a šroubových ploch
12.Parametrizace dalších ploch
13.Shrnutí, informace o ZK
(  4 kB)

Lecturer

Page not found!