Code: 550TK
Semester: 2
Programme: BAK_D
Rozsah: 0-2
Credits: 2
Grading: GA
Type: compulsory
Language: Czech

Seminars

1.Úvod do studia, význam TK
2.Normy pro technické výkresy, normy čar, písma, formátů..
3.Metody promítání-pravoúhlé promítání na kolmé průmětny
4.Metody promítání-axonometrické promítání
5.Zobrazování základních geometrických těles a zobrazování součástí
6.Zobrazování řezů a průřezů, zjednodušování a přerušování obrazů
7.Základní pojmy a pravidla kótování
8.Způsoby kótování, konkrétní příklady
9.Kótování-shrnutí
10.Předepisování přesnosti rozměrů a jakosti povrchu
11.Konzultace TK v ateliérových pracích
12.Zápočet

Lecturers

Page not found!