Loadbearing Structures I – Basis of Structural Design

Code: 522NK1B
Semester: 4
Programme: BAK_AU
Rozsah: 2-1
Credits: 3
Grading: A+E
Type: compulsory
Language: Czech

Lectures

1.23. 2.Metoda navrhování nosných konstrukcí, definice mezních stavů
2.2. 3.Zatížení stavebních konstrukcí - stálé, proměnné, návrhové situace
3.9. 3.Uspořádání nosné konstrukce, odpovídající statická schémata, tok sil
4.16. 3.určování silových účinků v jednotlivých prvcích, patrové a halové objekty,
5.23. 3.
6.30. 3.
7.6. 4. Zděné konstrukce - Historie a vývoj
8.13. 4. Zděné konstrukce - Materiál, druhy zdiva, pomocné prvky, chování zdiva
9.20. 4. Zděné konstrukce - Formy zděných prvků, nosné systémy, navrhování konstrukcí
10.27. 4. Zděné konstrukce - Vyztužené a předpjaté zdivo
11.4. 5. Zakládání
12.11. 5. Zakládání
13.18. 5. Zakládání

Lecturer

Seminars

1.Výkres tvaru monolitické konstrukce v měřítku 1:50..
2.Výpočet účinků zatížení. Stálé a užitné zatížení, výpočet účinků.
3.Výpočet zatížení ŽB prvků (deska, průvlak, sloup).
4.Dimenzování zděné stěny. Zatížení a materiálové vlastnosti.
5.Dimenzování zděného pilíře. Výpočet rozměrů.
6.Dimenzování základu. Zatížení a vlastnosti základové půdy, patka.
7.Rezerva - Dimenzování základu. Necentrické zatížení pasu.

Lecturers

Page not found!