Mathematics I

Code: 522M1
Semester: 2
Programme: BAK_AU
Rozsah: 2-2
Credits: 4
Grading: A+E
Type: compulsory
Language: Czech

Lectures

1.23. 2. 2018
Reálná funkce, cyklometrické funkce
Limita funkce, vodorovná a svislá asymptota grafu
(  4 kB)
2.2. 3. 2018
Limita funkce
Tečna ke grafu funkce, derivace funkce v bodě
(  4 kB)
3.2. 3. 2018 (10.45–12.15)
Derivace funkce
(  4 kB)
(  4 kB)
4.16. 3. 2018
l'Hospitalovo pravidlo
(  4 kB)
5.23. 3. 2018
Průběh funkce
(  4 kB)
(  4 kB)
6.6. 4. 2018
Matematický popis základních geometrických útvarů
Parametrický popis kružnice a elipsy
(  4 kB)
7.13. 4. 2018
Parametrický popis paraboly, hyperboly a singulárních kuželoseček.
Šroubovice
(  4 kB)
8.20. 4. 2018
Kvadratické plochy
(  4 kB)
9.27. 4. 2018
Parametrický popis ploch
Rotační a šroubové plochy
(  4 kB)
10.27. 4. 2018 (10.45–12.15)
Šroubové plochy
(  4 kB)
11.4. 5. 2018
Přímkové plochy
(  4 kB)
12.11. 5. 2018
Translační plochy
(  4 kB)

Lecturer

Seminars

1.Goniometrické funkce, hodnoty, grafy
2.Limita funkce
3.Limita funkce
4.Derivace funkce
5.Derivace funkce
6.l'Hospitalovo pravidlo
7.Průběh funkce
8.Průběh funkce
9.Kuželosečky
10.Kvadratické plochy
11.Plochy
12.Plochy

Lecturers

Page not found!