Mathematics I

Code: 522M1
Semester: 2
Programme: BAK_AU
Rozsah: 2-2
Credits: 4
Grading: A+E
Type: compulsory
Language: Czech

Lectures

1.23. 2. 2018
Reálná funkce, cyklometrické funkce
Limita funkce, vodorovná a svislá asymptota grafu
2.2. 3. 2018
Limita funkce
Tečna ke grafu funkce, derivace funkce v bodě
3.2. 3. 2018 (10.45–12.15)
Derivace funkce
4.16. 3. 2018
l'Hospitalovo pravidlo
5.23. 3. 2018
Průběh funkce
6.6. 4. 2018
Matematický popis základních geometrických útvarů
Parametrický popis kružnice a elipsy
7.13. 4. 2018
Parametrický popis paraboly, hyperboly a singulárních kuželoseček.
Šroubovice
8.20. 4. 2018
Kvadratické plochy
9.27. 4. 2018
Parametrický popis ploch
Rotační a šroubové plochy
10.27. 4. 2018 (10.45–12.15)
Šroubové plochy
11.4. 5. 2018
Přímkové plochy
12.11. 5. 2018
Translační plochy

Lecturer

Seminars

1.Goniometrické funkce, hodnoty, grafy
2.Limita funkce
3.Limita funkce
4.Derivace funkce
5.Derivace funkce
6.l'Hospitalovo pravidlo
7.Průběh funkce
8.Průběh funkce
9.Kuželosečky
10.Kvadratické plochy
11.Plochy
12.Plochy

Lecturers

Page not found!