Mathematics I (for repeating students) [en]

Code: 522M1
Semester: 3
Programme: BAK_AU
Rozsah: 2-2
Credits: 4
Grading: A+E
Type: compulsory
Language: Czech

Lectures

1.6. 10. 2017
Reálná funkce reálné proměnné
2.13. 10. 2017
Limita funkce
3.20. 10. 2017
Derivace funkce
tabulka derivací (PDF  34.6 kB)
4.3. 11. 2017
Průběh funkce
5.3. 11. 2017 (15.00–16.30)
Průběh funkce
6.10. 11. 2017
Křivky
7.24. 11. 2017
Křivky
8.1. 12. 2017
Plochy kvadratické
9.8. 12. 2017
Plochy
10.15. 12. 2017
Rotační a šroubové plochy
11.22. 12. 2017
Přímkové plochy
12.5. 1. 2018
Translační plochy

Lecturer

Seminars

1.Funkce, základní limity
2.Limita funkce
3.Limita funkce
4.Derivace funkce
5.l'Hospitalovo pravidlo
6.Průběh funkce
7.Průběh funkce
8.Průběh funkce
9.Křivky
10.Křivky
11.Plochy
12.Plochy
13.Plochy

Lecturers

Page not found!