Nosné konstrukce VI - Vybrané statě z nosných konstrukcí [en]

Code: 522NK6N
Semester: 9
Programme: M
Rozsah: 0-2
Credits: 2
Grading: GA
Type: compulsory optional
Language: Czech

Lectures

Dne 24.11.2010 přednáška NKVI odpadá. V dalších týdnech výuka dle rozvrhu.

Lecturer

Lecturers

Page not found!