Deskriptivní geometrie (Krajina)

Rozvrh
ikona_rozvrhy

Cílem předmětu je rozvoj prostorové představivosti studentů a výuka základních zobrazovacích metod použitelných v práci designéra. Při zobrazování objektů v axonometrii a lineární perspektivě budou využívány sítě. Obsahem předmětu jsou dále základy teorie osvětlení objektů a seznámení s plochami, s důrazem na jejich využití v praxi. Získané vědomosti studenti uplatní zejména v ateliérech a při počítačovém navrhování v CADu.
Cvičení probíhá tradiční formou.

Kód: 522DGK
Semestr: 1
Program: BAK_KA
Rozsah: 2-2
Kredity: 4
Hodnocení: z+zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášející

Cvičící