Nosné konstrukce I - Základy navrhování nosných konstrukcí

Upozornění
Od LS 2018/19 najdete aktuální informace k předmětu na stránkách FA.
Rozvrh
ikona_rozvrhy

Předmět zahrnuje dále uvedené okruhy: metoda navrhování podle mezních stavů, spořádání a předběžný návrh prvků stavební konstrukce, stanovení zatížení a analýza konstrukce, zděné konstrukce a zakládání. Cvičení probíhá tradiční formou. Podmínkou pro zapsání předmětu je zapsaný zápočet ze Statiky II.

Kód: 522NK1B
Semestr: 4
Program: BAK_AU
Rozsah: 2-1
Kredity: 3
Hodnocení: z+zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

1.23. 2.Metoda navrhování nosných konstrukcí, definice mezních stavů
2.2. 3.Zatížení stavebních konstrukcí - stálé, proměnné, návrhové situace
3.9. 3.Uspořádání nosné konstrukce, odpovídající statická schémata, tok sil
4.16. 3.určování silových účinků v jednotlivých prvcích, patrové a halové objekty,
5.23. 3.
6.30. 3.
7.6. 4. Zděné konstrukce - Historie a vývoj
8.13. 4. Zděné konstrukce - Materiál, druhy zdiva, pomocné prvky, chování zdiva
9.20. 4. Zděné konstrukce - Formy zděných prvků, nosné systémy, navrhování konstrukcí
10.27. 4. Zděné konstrukce - Vyztužené a předpjaté zdivo
11.4. 5. Zakládání
12.11. 5. Zakládání
13.18. 5. Zakládání

Doporučená literatura a podklady

Holický, M., Lorenz, K., Marková, J., Juranka, T.: Nosné konstrukce I

Podmínky zkoušky

Ke zkoušce se lze přihlásit pouze po složení zkoušky ze Statiky.

Přednášející

Cvičení/Semináře

1.Výkres tvaru monolitické konstrukce v měřítku 1:50..
2.Výpočet účinků zatížení. Stálé a užitné zatížení, výpočet účinků.
3.Výpočet zatížení ŽB prvků (deska, průvlak, sloup).
4.Dimenzování zděné stěny. Zatížení a materiálové vlastnosti.
5.Dimenzování zděného pilíře. Výpočet rozměrů.
6.Dimenzování základu. Zatížení a vlastnosti základové půdy, patka.
7.Rezerva - Dimenzování základu. Necentrické zatížení pasu.

Doporučená literatura a podklady

Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb
Studnička J., Holický M.: Zatížení konstrukcí (Ocelové kon.)
Pume D., Košatka P.: Zděné konstrukce (Betonové kon.)

Podmínky udělení zápočtu

Věcně správné (výpočty a výkres) zpracování uvedených cvičení včetně účasti na cvičeních

Cvičící