Nosné konstrukce IV - Zakládání staveb

Rozvrh
ikona_rozvrhy
Technologie a postupy používané při zakládání a podchycování staveb. Určování rizik při návrhu založení a stavebních jam a volbě odpovídajících technických řešení. Příčiny poruch staveb a návrhy sanačních postupů. Výuka probíhá jako kombinace přednášek a seminářů.

Kód: 522NK4N
Semestr: 7
Program: MAG_AU
Rozsah: 0-2
Kredity: 2
Hodnocení: klz
Typ: povinně volitelný
Jazyk: Čeština

Cvičící