Nosné konstrukce VI - Vybrané statě z nosných konstrukcí

Rozvrh (ZS 2010/11)
ikona_rozvrhy
Statické problémy při rekonstrukci objektů a zesilování nosných konstrukcí. Staticko-konstrukční průzkum. Praktické příklady a realizovaná řešení. Stavby na poddolovaném území, účinky zemětřesení. Aktuální problémy a nová řešení v oblasti statiky objektů. Výuka probíhá jako kombinace přednášek a seminářů.

Kód: 522NK6N
Semestr: 9
Program: M
Rozsah: 0-2
Kredity: 2
Hodnocení: klz
Typ: povinně volitelný
Jazyk: Čeština

Přednášky

Dne 24.11.2010 přednáška NKVI odpadá. V dalších týdnech výuka dle rozvrhu.

Přednášející

Podmínky udělení zápočtu

- vypracování seminární práce na dohodnuté téma
- prezentace práce v semináři
- odevzdání práce zpravidla v elektronické podobě
- aktivní účast na semináři
- minimálně 75% přítomnost v semináři
- uzavření předmětu do 11. února 2011

Cvičící