Podmínky absolvování povinně volitelného předmětu Matematika II v zimním semestru a. r. 2014/15

  • Pravidelná účast na cvičeních. K získání zápočtu je nutná účast alespoň na 10 cvičeních.
  • Aktivní účast na cvičeních.
  • Zpracování semestrální práce a její prezentace na cvičení.
    Hodnoceno bude pochopení, srozumitelné vysvětlení a názorná prezentace.

 

Poznámky:

  • Předmět lze uzavřít nejpozději do 13. 2. 2015.
  • Absence na více než 3 cvičeních je důvodem neudělení zápočtu.