Pokyny k platbě kurzovného

za vyrovnávací kurzy v ZS ak. roku 2018/19

Obecná pravidla

  • Platbu kurzovného provádějte až po definitivním přihlášení na konkrétní kurz a potvrzení, že se bude konat (tj. přihlásilo se dostatek zájemců).
  • V případě nejasností je účastník kurzu na vyžádání povinen předložit originál dokladu o platbě.
  • V emailu nebo na dodaném dokladu musí být uvedeno (stačí připsat) jméno účastníka kurzu (ze jména vlastníka účtu to nemusí být zřejmé).
  • Po zaplacení kurzovného však již není možné se odhlásit.
  • Minimální počet účastníků v každné rozvrhové skupině je 6.

Platba

Pokyny k platbě budou zveřejněny později (po začátku kurzů).