Pokyny k platbě kurzovného

za vyrovnávací kurzy matematiky v LS ak. roku 2017/18

Obecná pravidla

 • Platbu kurzovného provádějte až po definitivním přihlášení na konkrétní kurz a potvrzení, že se bude konat (tj. přihlásilo se dostatek zájemců).
 • V případě nejasností je účastník kurzu na vyžádání povinen předložit originál dokladu o platbě.
 • V emailu nebo na dodaném dokladu musí být uvedeno (stačí připsat) jméno účastníka kurzu (ze jména vlastníka účtu to nemusí být zřejmé).
 • Po zaplacení kurzovného však již není možné se odhlásit.
 • Minimální počet účastníků v každné rozvrhové skupině je 6.

Platba

Kurzovné zaplaťte buď převodem z účtu nebo složenkou (poštovní poukázkou) typu A.

Platební údaje:

 • částka: 1500 Kč
 • číslo účtu: 000019-5505650247/0100
 • variabilní symbol:  8201805

adresa (při platbě poukázkou):

 • Fakulta architektury ČVUT v Praze
  Thákurova 9
  166 34 Praha 6

Dodání dokladu

Doklad o platbě částky 1500 Kč odevzdejte nejpozději na třetím kurzu vyučujícímu.