Pravidla pro přihlašování k přípravným kurzům

Pravidla platná pro přípravné kurzy probíhající na FA ČVUT v termínu říjen–prosinec 2017.

 1. Přihlašování probíhá elektronicky prostřednictvím systému na stránkách Ústavu nosných konstrukcí FA ČVUT. Pokud bude účastník přihlášen na některý z kurzů vícekrát, budou všechny jeho přihlášky administrátorem vymazány.
 2. Po úspěšném elektronickém přihlášení je třeba zaplatit kurzovné buď převodem z účtu nebo složenkou (poštovní poukázkou) typu A.
  • Platební údaje:
   - částka: 3000 Kč
   - číslo účtu: 000019-5505650247/0100
   - variabilní symbol:  8201711
   adresa:
   Fakulta architektury ČVUT v Praze
   Thákurova 9
   166 34 Praha 6

  • Doklad o platbě částky 3000 Kč doručte do 9. 10. 2017:
   • buď emailem na adresu kolarova@fa.cvut.cz (možno i naskenovaný doklad, ústřižek složenky)
   • nebo poštou na adresu:
      RNDr. Dana Kolářová
      Fakulta architektury ČVUT v Praze
      Ústav nosných konstrukcí 15122
      Thákurova 9
      166 34 Praha 6
  • V případě nejasností je účastník kurzu na vyžádání povinen předložit originál dokladu o platbě.
   V emailu nebo na poštou zaslaném dokladu musí být uvedeno (stačí připsat) jméno účastníka kurzu.
 3. V případě nezaplacení bude první týden v říjnu z příslušného kurzu zájemce vyškrtnut a bude na jeho místo zařazen náhradník.
 4. V případě, kdy je přihlášenému zřejmé, že na přihlášený kurz nebude docházet, odhlásí se. Po zaplacení kurzovného však již není možné se odhlásit.
 5. Minimální počet účastníků v každné rozvrhové skupině je 6. Pokud se do 9. 10. 2017 do některé ze skupin nepřihlásí a nezaplatí kurzovné alespoň 6 účastníků, bude tato skupina zrušena. Účastníkům přihlášeným do zrušené skupiny bude umožněn přestup do jiné skupiny a v případě, že přestup nebude možný, bude účasatníkům vráceno zaplacené kurzovné.
 6. Přihlášením se do kurzu(ů) poskytuje zájemce dobrovolně své osobní údaje VŠ: FA ČVUT. Údaje odeslané ve formuláři budou použity pouze k potřebám VŠ.
 7. Kromě případu uvedeného v bodě 5 těchto podmínek se kurzovné nevrací.