Přípravné kurzy z matematiky a geometrie

Kurzy geometrie a prostorové představivosti

Součástí přijímacího řízení na Fakultě architektury ČVUT v Praze pro studium v bakalářských studijních programech Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design je test Ověření prostorové představivosti.

Ústav nosných konstrukcí FA ČVUT pořádá přípravné kurzy zaměřené na úspěšné zvládnutí této části přijímacího řízení. Kurz je vhodný zejména pro uchazeče o studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kteří na střední škole neabsolvovali výuku deskriptivní geometrie.

Kurzy matematiky

Součástí studia na FA ČVUT v prvním ročníku bakalářských studijních programů Architektura a urbanismus a Design jsou také povinné předměty Matematika, resp. Úvod do exaktních věd. 

Ústav nosných konstrukcí FA ČVUT  pořádá přípravné kurzy matematiky, které jsou určeny především studentyům závěrečných ročníků středních škol, kteří potřebují osvěžit či sjednotit své znalosti příslušných partií matematiky. 

  Přípravné kurzy

Rozsah a termíny

Každý z kurzů má 10 hodinových (60ti minutových) lekcí, kurzy probíhají v období říjen – prosinec, celkem 10 týdnů (hodina týdně).

Pro mimopražské zájemce budou připraveny zkrácené verze kurzů v listopadu v rámci dne otevřených dveří FA ČVUT.

Rozvrh kurzů

Předmět Zkratka Čas konání Volných
míst
Kapacita Volných
náhradníků
Kapacita
náhradníků
Matematika M1 pondělí, 18:00 - 19:00 10 26 0 0
Geometrie G1 pondělí, 19:15 - 20:15 13 26 0 0
G2 čtvrtek, 18:00 - 19:00 12 26 0 0

Pondělní kurzy proběhnou poprvé 3. 10. 2016, naposledy 5. 12. 2016.
Čtvrteční kurzy proběhnou poprvé 6. 10. 2016, naposledy 15. 12. 2016.

Cena

Pro rok 2016 je cena za jeden kurz 3000 Kč.

Program kurzů

Místo konání

Výuka bude probíhat budově Fakulty architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6. (na mapě).
Kurzy budou probíhat v učebně 401 (ve čtvrtém podlaží napravo od výtahů).

Přihlašování na kurzy

Nejdříve si pročtěte podrobná pravidla pro přihlašování na přípravné kurzy z matematiky a geometrie a pokyny k placení kurzovného. Po prostudování pravidel přejděte na přihlašovací formulář.

Pro zobrazení přehledu zapsaných kurzů a možnost změny termínů se přihlaste (přihlašovací jméno je vaše emailová adresa).