Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Kurzy geometrie a prostorové představivosti

Součástí přijímacího řízení na Fakultě architektury ČVUT v Praze pro studium v bakalářských studijních programech Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design je test Ověření prostorové představivosti.

Ústav nosných konstrukcí FA ČVUT pořádá přípravné kurzy zaměřené na úspěšné zvládnutí této části přijímacího řízení. Kurz je vhodný zejména pro uchazeče o studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kteří na střední škole neabsolvovali výuku deskriptivní geometrie.

Rozsah a termíny

Kurz má 10 hodinových (60ti minutových) lekcí, které probíhají v období říjen – prosinec, celkem 10 týdnů (hodina týdně).

Pro mimopražské zájemce budou připraveny zkrácené verze kurzů v listopadu v rámci dne otevřených dveří FA ČVUT.

Rozvrh kurzů

Předmět Zkratka Čas konání Volných
míst
Kapacita Volných
náhradníků
Kapacita
náhradníků
Geometrie G1 pondělí, 18:00 - 19:00 0 26 0 0

Kurzy proběhnou poprvé 8. 10. 2018, naposledy 10. 12. 2018.

Cena

Pro rok 2018 je cena za jeden kurz 3000 Kč.

Program kurzů

Místo konání

Výuka bude probíhat budově Fakulty architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6. (na mapě).
Kurzy budou probíhat v učebně 401 (ve čtvrtém podlaží napravo od výtahů).

Přihlašování na kurzy

Přihlašování probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím systému dostupného z těchto stránek. S případnými dotazy se obracejte na RNDr. Danu Kolářovou.

Nejdříve si pročtěte podrobná pravidla pro přihlašování na přípravné kurzy k přijímacím zkjouškám a pokyny k placení kurzovného. Po prostudování pravidel přejděte na přihlašovací formulář.

Pokyny k platbě kurzovného najdete zde.

Pro zobrazení přehledu zapsaných kurzů a případnou editaci se přihlaste (přihlašovací jméno je vaše emailová adresa). S případnými dotazy se obracejte na RNDr. Danu Kolářovou.