Program kurzu matematiky

1. Rovnice a nerovnice lineární, kvadratické, s parametrem
2. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, rovnice iracionální
3. Rovnice a nerovnice exponenciální
4. Rovnice a nerovnice logaritmické
5. Rovnice a nerovnice goniometrické
6. Funkce a jejich definiční obory
7. Funkce a jejich grafy
8. Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině
9. Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině
10. Shrnutí

Doporučená literatura:

  • Kolektiv: Matematika, Přijímací zkoušky na ČVUT. Upozorňujeme však, že pro FA platí pouze kapitoly 1, 2, 3, 4 a 9 - v samotných skriptech jsou čísla kapitol určených pro FA uvedena chybně.
  • Petáková: Matematika, příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ
  • Matematika, přehled středoškolského učiva, nakladatelství VYUKA.CZ, edice Maturita