Semestrální práce z Dg II (LS 2016/17) – Čečáková


Témata semestrálních prací


Mnohostěny v architektuře

Vytvořte katalog v architektuře se vyskytujících pravidelných nebo polopravidelných mnohostěnů. U každého mnohostěnu bude fotografie, popis výskytu, případně autor a geometrický popis.

Součástí hodnocení bude počet mnohostěnů a přehlednost v uspořádání katalogu.

Pro tištěnou formu použijte formát A4 nebo formát A3, pro elektronickou verzi pdf.

Nezapomeňte uvést zdroje, z kterých jste čerpali. (Jak citovatPříklady citací)

Literatura:

 • Daud Sutton:Platónská a archimedovská tělesa 
 • Šárka Voráčková a kol.: Atlas geometrie

Perspektivní krabička

Zvolte si existující interiér a zobrazte ho v tzv. perspektivní krabičce. Místnost bude obsahovat kruhový oblouk a alespoň 3 schody a zrcadlení.

Maximální rozměry krabičky volte tak, aby se rozložená vešla na formát A3.

Semestrální práce bude obsahovat:

 1. Fotografii interiéru a popis(zde se dohodneme o detailech)
 2. Postup při konstrukci perspektivní krabičky, volba oka a umístění v prostoru
 3. V tištěné podobě bude zvýrazněna konstrukce několika bodů, v elektronické podobě budou veškeré konstrukce v hladinách
 4. Rozloženou krabičku ve finální konstrukční a „vybarvené“ podobě na formátech A3
 5. Slepený model perspektivní krabičky z dostatečně pevného materiálu.

Odevzdáte v tištěné podobě formát A3 s popiskou, dále elektronicky (tiskové pdf soubory a zdrojové soubory)

Literatura: Elektronická skripta - Perspektivní krabička


Tříúběžníková perspektiva

 Vyberte vhodnou reálnou stavbu a zobrazte ji v tříúběžníkové perspektivě, letošní semestr rozhlednu.

Semestrální práce bude obsahovat:

 1. Fotografii objektu a jeho popis(historie stavby, funkce atd.).
 2. Pravoúhlé průměty stavby v měřítku, které uvedete.
 3. Volbu tříúběžníkové perspektivy(vhodná volba tj.objekt musí být v zorném poli pozorovatele).
 4. Konstrukce perspektivního obrazu stavby, v tištěné podobě konstrukce jednoho bodu, jeho půdorysu a jeho výšky, v elektronické podobě veškeré konstrukce s využitím hladin.
 5. Výslednou tříúběžníkovou perspektivu objektu a její vizualizace s uvedením měřítka(pozor na popisy důležitých bodů – velikost písma musí být stejná ve všech částech. semestrální práce).

K odevzdání bude v tištěné podobě formát A3 s popiskou, elektronicky (tiskové pdf soubory a zdrojové soubory).

Literatura:


Ornament kolem nás

(jeho určení z hlediska třídění podle symetrií)

Vytvořte katalog v umění nebo jinde kolem nás užitých ornamentů (tapetových vzorů), tj. u každého ornamentu bude fotografie, popis výskytu, případně autor a geometrický rozbor pro zařazení do příslušné třídy.

Součástí hodnocení bude počet ornamentů a přehlednost při určování třídy podle symetrií.

Pro tištěnou formu použijte formát A4 nebo formát A3,pro elektronickou verzi pdf.

Nezapomeňte uvést zdroje, z kterých jste čerpali. (Jak citovat?Příklady citací)

Literatura: