Statika - projekt RPTM 2014, 2015 a 2016

S podporou projektů ,,RPMT 1051458J000, 1051510J000 a 1051610J00 Rozvoj interaktivní výuky předmětů 522ST1 a 522ST2´´ vznikla sbírka interaktivních příkladů zaměřených na několik základních tematických okruhů, které by měli sloužit jako pomoct všem studentům, kteří hledají další možnosti prohloubení svých vědomostí.

Upozornění: Pro správnou funkci přiložených příkladů je nutné mít nainstalovaný MS Excel 2013 s plnou podporou maker.

V případě dotazů kontaktujete Ing. Tomáše Bittnera nebo Ing. Milana Rydvala

RPMT 2014

Příklad 1 - Stanovení polohy těžiště a elipsy setrvačnosti (obdélník bez trojúhelníku a obdélníku)

Příklad 2 - Stanovení polohy těžiště a elipsy setrvačnosti (TT průřez)

Příklad 3 - Stanovení polohy těžiště a elipsy setrvačnosti (obdélník bez kruhu)

Příklad 4 - Stanovení polohy těžiště a elipsy setrvačnosti (obdélník bez obdélníku)

Příklad 5 - Reakce a vnitřní síly na přímém nosníku

Příklad 6 - Reakce a vnitřní síly na konzole

Příklad 7 - Reakce a vnitřní síly na kloubovém nosníku

Příklad 8 - Reakce a vnitřní síly na lomeném nosníku

RPMT 2015

Příklad 9 - Kombinace namáhání

Příklad 10 - Smyk za ohybu

RPMT 2016

Příklad 11 - Obecná soustava sil v rovině