Témata semestrálních prací z Dg II v letním semestru 2016/17


RNDr. Stanislava Čečáková

podrobnosti k vypsaným tématům najdete na samostatné stránce

  • Mnohostěny v archtektuře
  • Perspektivní krabička
  • Tříúběžníková perspektiva
  • Ornament kolem nás
  • Další témata dle individuální dohody: origami, kirigami,ornament podle Eschera


RNDr. Dana Kolářová

  • Tříúběžníková perspektiva  pokyny
  • Perspektivní krabička  pokyny
  • Mnohostěny (Johnsonovy mnohostěny, deltastěny,..) pokyny
  • Teselace rovinná i prostorová pokyny
  • Výukové modely

RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.

podrobnosti k vypsaným tématům SP najdete na samostatné stránce