Úvod do exaktních věd

Rozvrh
ikona_rozvrhy

Základy prostorové geometrie, analytická geometrie v prostoru, využití maticového počtu k zjednodušení výpočtů, parametrizace křivek a ploch vzhledem k možnému použití v grafických systémech.

Kód: 550EV
Semestr: 1
Program: BAK_D
Rozsah: 2-0
Kredity: 2
Hodnocení: zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

ÚVOD DO EXAKTNÍCH VĚD zimní semestr 2018/19
1.Úvod do studia
rozvrhev.pdf (PDF  105 kB)
shrnuti-ss-uciva.pdf (PDF  5,6 MB)
2.Diferenciální počet - užití
podklady-dif.pocet.pdf (PDF  660 kB)
3.Integrální počet - užití
podklady-integraly.pdf (PDF  126 kB)
4.Matice - základní pojmy
matice-základní pojmy (PDF  408 kB)
5.Matice - užití
MATICE-užití (PDF  905 kB)
6.Matice a řešení soustav lineárních rovnic
7.Parametrizace v rovině a v prostoru
8.Parametrizace kružnice
9.Parametrizace dalších rovinných křivek
další rovinné křivky (PDF  2,2 MB)
10.Parametrizace rotačních ploch
11.Parametrizace šroubovice a šroubových ploch
12.Parametrizace dalších ploch
13.Shrnutí, informace o ZK
vzorovy-test.pdf (PDF  429 kB)

Přednášející

Odkazy

http://mathonline.fme.vutbr.cz/

domaci-cviceni-c12.pdf (PDF 209 kB)
domácí cvičení č.11 (PDF 205 kB)
domácí cvičení č.10 (PDF 223 kB)
domácí cvičení č.9 (PDF 236 kB)
domácí cvičení č.8 (PDF 497 kB)
domaci-cviceni-c7 (PDF 356 kB)
domácí cvičení č.6 (PDF 202 kB)
domácí cvičení č.5 (PDF 281 kB)
domácí cvičení č.4 (PDF 500 kB)
domaci-cviceni-c.3 (PDF 449 kB)
Domácí cvičení č.2 (PDF 279 kB)
domaci-cviceni-c.1.pdf (PDF 355 kB)