Úvod do exaktních věd

Rozvrh
ikona_rozvrhy

Základy prostorové geometrie, analytická geometrie v prostoru, využití maticového počtu k zjednodušení výpočtů, parametrizace křivek a ploch vzhledem k možnému použití v grafických systémech.

Kód: 550EV
Semestr: 1
Program: BAK_D
Rozsah: 2-0
Kredity: 2
Hodnocení: zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

ÚVOD DO EXAKTNÍCH VĚD zimní semestr 2018/19
1.Úvod do studia
2.Diferenciální počet - užití
3.Integrální počet - užití
4.Matice - základní pojmy
5.Matice - užití
6.Matice a řešení soustav lineárních rovnic
7.Parametrizace v rovině a v prostoru
8.Parametrizace kružnice
9.Parametrizace dalších rovinných křivek
10.Parametrizace rotačních ploch
11.Parametrizace šroubovice a šroubových ploch
12.Parametrizace dalších ploch
13.Shrnutí, informace o ZK

Přednášející

Odkazy

http://mathonline.fme.vutbr.cz/