Vyrovnávací kurzy

Vyrovnávací kurzy matematiky a geometrie, které organizuje Ústav nosných konstrukcí, jsou určeny především pro studenty prvních ročníků bakalářských studijních programů na FA ČVUT. Cílem kurzů je zopakovat, procvičit a případně doplnit ty partie středoškolské matematiky a geometrie, které jsou nezbytné pro úspěšné absolvování povinných předmětů Deskriptivní geometrie (I, II) a Matematika I.

Každý kurz má deset lekcí o délce 90, resp. 60 minut (podle typu kurzu), které budou v zimním semestru akademického roku 2018/19 probíhat v termínu říjen – prosinec 2018.


Vyrovnávací kurzy matematiky

Tematické okruhy

Konkrétní náplň kurzu lze upravit podle potřeb přihlášených studentů.

Rozvrh vyrovnávacích kurzů matematiky v ZS 2018/19

 • pondělí 15.00–16.30, učebna 112 – první (ukázkový) kurz proběhne 8. 10. 2018

Vyrovnávací kurzy základy geometrie

Tematické okruhy

Konkrétní náplň kurzu lze upravit podle potřeb přihlášených studentů.

Rozvrh vyrovnávacích kurzů matematiky v ZS 2018/19

 • pondělí 16.45–17.45 (určeno zejména pro studenty s jazykovou bariérou), učebna 401 – první kurz proběhne 8. 10. 2018
 • čtvrtek 16.45–17.45, učebna 401 – první kurz proběhne 11. 10. 2018

Kurzovné

Kurzy jsou placené, cena jednoho kurzu v ZS 2018/19 je 1500 Kč.

Obecné pokyny

 • Platbu kurzovného provádějte až po definitivním přihlášení na konkrétní kurz a potvrzení, že se bude konat (tj. přihlásilo se dostatek zájemců).
 • V případě nejasností je účastník kurzu na vyžádání povinen předložit originál dokladu o platbě.
 • Na dodaném dokladu musí být uvedeno (stačí připsat) jméno účastníka kurzu (ze jména vlastníka účtu to nemusí být zřejmé).
 • Po zaplacení kurzovného však již není možné se odhlásit.
 • Minimální počet účastníků v každné rozvrhové skupině je 6.

Pokyny k platbě

Kurzovné zaplaťte buď převodem z účtu nebo složenkou (poštovní poukázkou) typu A.

Platební údaje:

 • částka: 1500 Kč
 • číslo účtu: 000019-5505650247/0100
 • variabilní symbol:  8201814

adresa (při platbě poukázkou):

 • Fakulta architektury ČVUT v Praze
  Thákurova 9
  166 34 Praha 6

Dodání dokladu

Doklad o zaplacení částky 1500 Kč odevzdejte nejpozději na třetím kurzu vyučujícímu.

Příkaz k platbě není doklad o zaplacení!