Vyrovnávací kurzy

Vyrovnávací kurzy matematiky a geometrie, které organizuje Ústav nosných konstrukcí, jsou určeny především pro studenty prvních ročníků bakalářských studijních programů na FA ČVUT. Cílem kurzů je zopakovat, procvičit a případně doplnit ty partie středoškolské matematiky a geometrie, které jsou nezbytné pro úspěšné absolvování povinných předmětů Deskriptivní geometrie (I, II) a Matematika I.

Každý kurz má deset lekcí o délce 90 minut, které budou v zimním semestru akademického roku 2017/18 probíhat v termínu říjen – prosinec 2017.

Kurzovné

Kurzy jsou placené, cena jednoho kurzu v ZS 2017/18 je 1500 Kč.

Pokyny k platbě najdete na samostatné stránce, platbu provádějte vždy až po definitivním potvrzení účasti na kurzu.


Vyrovnávací kurzy matematiky

Tematické okruhy

Konkrétní náplň kurzu lze upravit podle potřeb přihlášených studentů.

 • Analytická geometrie v rovině
   – body, vektory, přímky
   – kuželosečky
 • Analytická geometrie v prostoru
   – body, vektory, přímky, roviny
 • Goniometrické funkce
 • Goniometrické rovnice a nerovnice
 • Exponenciální funkce
 • Exponenciální rovnice a nerovnice
 • Logaritmické funkce
 • Logaritmické rovnice a nerovnice

Rozvrh kurzů matematiky

 • Kurz č.1 (goniometrické, exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice)
  Pondělí       15.00 – 16.30        (začátek 9. 10.)     učebna 502

 • Kurz č.2 (analytická geometrie v rovině a v prostoru)
  Pondělí       16.45 – 18.15        (začátek 9. 10.)     učebna 502

 • Kurz č.3 (limity, derivace)
  Čtvrtek       16.00 – 17.30       (začátek 12. 10.)   učebna 502

Archy pro zápis na jednotlivé kurzy jsou umístěny vedle dveří do pracovny 507.


Vyrovnávací kurzy geometrie

Tematické okruhy

Konkrétní náplň kurzu lze upravit podle potřeb přihlášených studentů.

 • Základní konstrukce v rovině
  – mnohoúhelníky,
  – shodnost a podobnost v rovině,
  – ...
 • Další procvičování probíraného učiva z předmětu DG1
  – konstrukce a postupy vedoucí k řešení ,
  – doplňující příklady.

Rozvrh kurzů geometrie

 • Středa   14.15 – 15.45    (začátek 11. 10.)   učebna 402
 • Pátek    14.00 – 15.30    (začátek 13. 10.)   učebna 401

Archy pro zápis na jednotlivé kurzy jsou umístěny vedle dveří do pracovny 506.