Vyrovnávací kurzy

Vyrovnávací kurzy matematiky a geometrie, které organizuje Ústav nosných konstrukcí, jsou určeny především pro studenty prvních ročníků bakalářských studijních programů na FA ČVUT. Cílem kurzů je zopakovat, procvičit a případně doplnit ty partie středoškolské matematiky a geometrie, které jsou nezbytné pro úspěšné absolvování povinných předmětů Deskriptivní geometrie (I, II) a Matematika I.

Každý kurz má deset lekcí o délce 90 minut, které budou v letním semestru akademického roku 2017/18 probíhat v termínu březen – květen 2018.

Kurzovné

Kurzy jsou placené, cena jednoho kurzu v LS 2017/18 je 1500 Kč.

Pokyny k platbě najdete na samostatné stránce, platbu provádějte vždy až po definitivním potvrzení účasti na kurzu.


Vyrovnávací kurzy matematiky

Tematické okruhy

Konkrétní náplň kurzu lze upravit podle potřeb přihlášených studentů.

Rozvrh vyrovnávacích kurzů matematiky v LS 2017/18

  • pondělí 17.45–19.15, učebna 402 – první kurz proběhne 26. 2. 2018
  • úterý 7.15–8.45, učebna 402 – první kurz proběhne 27. 2. 2018
  • čtvrtek 12.30–14.00, učebna 402 – první kurz proběhne 1. 3. 2018